તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

િવવિધ બજાર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 2000-3000

બાજરો નવો 1550-1750

ચોખા 2200-2300

ચોખા બેગમી 2500-2700

ચોખા જીરાસર 2600-5300

મગ નવા 5800-6300

મગ ફાડા 5700-6200

મોગરદાળ 6500-6800

તુવેરદાળ 9200-10400

તુવેરદાળ 12000-12200

ચણાદાળ 11000-11300

અડદદાળ 11500-12500

ખાંડ એમ 3750-3800

ખાંડ એસ 3700-3800

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ940-980

સિંગતેલ 2130-2150

સિંગતેલ 1920-2000

કપાસિયા તેલ 1165-1290

કપાસિયા તેલ 1205-1210

કોપરેલ 1800-1820

પામોલીન 1032-1035

સૂરજમુખી 1160-1300

સોયાબીન 1080-1150

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 860-920

યુપી 760-770

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 760-790

ખોળ 1100-1430

બેસન 5500-6800

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

ગુવાર660-670

એરંડા 720-722

મગ 950-1000

જીરૂં 3165-3170

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા730-740

ગુવાર 685-689

મગ 845-870

જુવાર 305-313

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા1420-1480

ગુવાર 3400-3500

તલી 2750-2970

મગ 4600-4890

કપાસ 2310

ઊંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂં2960-3570

વરિયાળી 1111-2486

ઇસબગુલ 1975-2470

રાયડો 786-788

તલ 1200-1515

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા755

100કિલોના ભાવ

ગોવાર3100-3360

મગ 4000-5300

40કિલોના ભાવ

એરંડા1425-1449

તલી 2750-2860

તલી જૂની 2500-2700

1કિલોના ભાવ

ડુંગરી3-6

બટેટા 9-10

ટમેટા 10-14

લીલી ડુંગળી 4-6

મરચાં 4-7

રીંગણા કારા 4-6

કોબી દેશી 7-8

ફૂલાવર 10-12

ધાણા 20-22

ભીંડા 8-10

કાકળી કાળી 10-25

પાલક 8-10

લસણ સુકું 100-120

લીંબુ 30-50

ગાજર કેસરી 30-40

દૂધી 1-2

આદુ 30-32

કારેલા 5-8

સકરીયા 20-25

ચોળા ડોલર 5-15

ગીલોડાં 6-8

મરચા સીમલા 20-25

વાલોર (પાપડી) 20-25

ગુવાર દેશી 10-12

ગીસોડા 5-10

મુરી 3-4

કેલા (કાચા) 8-12

કેલા (પાકા) 14-16

પપૈયા (કાચા) 6-7

ચીકૂ 20-30

ગેલકા 3-4

કોળું (ડાંગર) 5-6

પરવળ 15-25

દાળમ 20-50

ક્લીંગર 6-10

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 65.20-68.10

પાઉન્ડ 84.70-89.20

યુરો 72.70-76.50

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 65.50-68.00

પાઉન્ડ 85.20-89.20

યુરો 73.00-76.30

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 46300

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 31900

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2840

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2970

હોલમાર્ક દાગીના 3135

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2935

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,20,000

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 970-1260

ઘઉં લોકવન 343-411

ઘઉં ટુકડા 345-420

જુવાર સફેદ 310-425

જુવાર પીળી 275-325

બાજરી 245-365

મકાઇ 270-365

તુવેર 1150-1445

ચણા પીળા 1521-1785

અડદ 1347-1525

મગ 780-1152

વાલ દેશી 950-1175

વાલ પાપડી 1050-1210

ચોળી 950-1920

મઠ 1010-1225

કળથી 550-650

સીંગદાણા 1040-1220

મગફળી જાડી 810-1040

મગફળી જીણી 1200-1447

તલી 675-719

એરન્ડા 1255-1730

અજમો 575-635

સોયાબીન 921-1025

સીંગફાડા 1985-2340

કાળા તલ 1175-1601

ધાણા 1160-1351

વરિયાળી 950-1325

જીરૂ 3040-3255

રાય 800-920

મેથી 500-690

ઇસબગુલ 1850-2110

રાયડો 720-780

રજકાનું બી 3800-4680

ગુવારનું બી 600-685

જૂનાગઢ

ઘઉંલોકવન 371-381

જુવાર 300-368

મગ 800-1055

તલ 1100-1440

મગફળી જાડી 640-1121

સીંગફાડા 876-992

એરંડા 650-725

તલ 950-1388

તલ કાળા 1000-2210

મેથી 500-618

જીરૂ 2800-3175

ધાણા 1250-1412

ચોળી 600-740

સુવાદાણા 1015-1082

અડદ 1000-1490

સોયાબીન 500-594

ગમ ગુવાર 500-626

ચણા 445

જસદણ

ઘઉંટુકડા 300-415

બાજરો 350

ઘઉં લોકવન 250-390

જુવાર 250-400

મકાઇ 280-351

ચણા 1400-1850

વાલ 900-1212

અડદ 1400-1490

તુવેર 1213

મગફળી જી-20 651-866

એરંડા 650

તલ સફેદ 1000-1480

તલ કાળા 1500-2200

મેથી 300-590

જીરૂ 2100-3100

ધાણા 700

કપાસ બીટી 600-1176

મગ 600-1400

સીંગદાણા 1150-1260

સીંગફાડા 700-900

રજકાબી 3000-4200

ચોળા 900-1920

ગોંડલ

3ઉંલોકવન 321-390

ઘઉં ટુકડા 332-383

કપાસ 991-1271

મગફળી જીણી 775-1185

મગફળી જાડી 800-1156

સીંગદાણા જાડા 961-1201

સીંગફાડા 741-961

એરંડા 601-711

તલ 1201-1421

તલ કાળા 1501-2351

જીરૂ 2200-3291

ઇસબગુલ 1940

ધાણા 1161-1411

તલ કાળા 1441-1621

લસણ સૂકુ 901-1161

ડુંગળી 31-86

જુવાર 300-441

મકાઇ 311-401

ચણા 1341-1876

વાલ 551-1251

વાલ પાપડી 1000

અડદ 1401-1551

ચોળા 1476-2026

મઠ 500-726

તુવેર 701-1326

સોયાબીન 591-601

રાયડો 721

મેથી 601-711

કાગ 431

ધોરાજી

મગફળી651-906

ઘઉં 311-85

બાજરો 350-331

અડદ 1216-1501

એરંડા 666-711

મકાઇ 301-366

તુવેર 900-1301

તલ 1226-1406

સોયાબીન 541-606

ધાણા 1196-1321

ગુવાર 601-666

માણાવદર

પાકીગાંસડી 47000-47500

કપાસિયા સંકર 560-590

ઘઉં 320-380

બાજરો 300-330

જુવાર 375-425

તલ 1300-1400

મગ 1000-1200

અડદ 14000-1500

ચણા 1700-1800

કપાસિયા ખોળ 1230-1240
અન્ય સમાચારો પણ છે...