ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Bhuj » Rapar» િવવિધ બજાર

  િવવિધ બજાર

  DivyaBhaskar News Network | Last Modified - Feb 22, 2018, 03:30 AM IST

  ઘઉં નવા 1950-2800 બાજરો નવો 1400-1550 ચોખા 2150-2250 ચોખા બેગમી 2450-2550 ચોખા જીરાસર 5300-6000 મગ નવા 5800-7000 મગ ફાડા 5700-6200 મોગરદાળ...
  • િવવિધ બજાર
   િવવિધ બજાર

   ઘઉં નવા 1950-2800

   બાજરો નવો 1400-1550

   ચોખા 2150-2250

   ચોખા બેગમી 2450-2550

   ચોખા જીરાસર 5300-6000

   મગ નવા 5800-7000

   મગ ફાડા 5700-6200

   મોગરદાળ 6300-6600

   તુવેરદાળ 6000-7000

   તુવેરદાળ 8900-9200

   તુવરદાળ 7200-7400

   ચણાદાળ 5100-5300

   અડદદાળ 5200-6000

   ખાંડ એમ 3580-3650

   ખાંડ એસ 3520-3580

   ટીનના ભાવ (વેટ સહિત)

   વેજીટેબલ 1060-1080

   સિંગતેલ 1400-1410

   સિંગતેલ 1510-1540

   કપાસિયા તેલ 1180-1285

   કપાસિયા તેલ 1185-1190

   પામોલીન 1050-1058

   સૂરજમુખી 1100-1120

   સોયાબીન 1220-1300

   20 (કિલોના ભાવ)

   કોલ્હાપુરી ગોળ 810-850

   યુપી 560-570

   એક ગૂણીના ભાવ

   ઝીણું ભૂસું 770-870

   ખોળ 980

   બેસન 2500-3800

   ગાંધીધામ બિલ્ટી

   એરંડા 835

   અંજાર માર્કેટયાર્ડ

   એરંડા 1600-1612

   કપાસ 1750-2077

   તલી 3200-3300

   જીરૂ 5200-6720

   જુવાર 2900-3325

   ગોવાર 4000-4110

   ધાણા 1400-1600

   રાપર માર્કેટયાર્ડ

   ગુવાર 800-801

   મગ 871

   એરંડા 790-800

   મઠ 615

   તલ 1254

   ઇસબગુલ 1657

   રાયડો 650-660

   જુવાર 595-615

   જીરૂ 1805-3181

   ભચાઉ માર્કેટયાર્ડ

   એરંડા 805-811

   ગુવાર 805-816

   મગ 850-900

   મઠ 550-665

   તલ 1325

   અજમો 600-901

   જીરૂ 3000-3326

   અળદ 750-765

   અસેરિયો 800-851

   વરિયાળી 3150-3351

   ધાણા 701

   જુવાર 500-611

   તુવેર 500-600

   રાયડો 600-630

   ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ

   જીરૂ 2511-4105

   વરિયાળી 950-3700

   રાયડો 658-734

   તલ 1460-1660

   અજમો 923-1240

   ઇસબગુલ 1740-2241

   વિદેશી હુંડિયામણ

   કરન્સી

   ડોલર 63.55-65.98

   પાઉન્ડ 88.50-92.70

   યુરો 78.00-81.65

   ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

   ડોલર 63.20-66.15

   પાઉન્ડ 88.05-92.95

   યુરો 77.60-81.85

   કચ્છ બુલિયન ફેડરેશન

   ચાંદી ચોરસા 39200

   સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 31500

   દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2805

   દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2935

   હોલમાર્ક દાગીના 3095

   હોલમાર્ક દાગીના પરત 2895

   100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,16,000

   રાજકોટ

   કપાસ બીટી 890-1025

   ઘઉં લોકવન 319-365

   ઘઉં ટુકડા 325-414

   જુવાર સફેદ 480-745

   જુવાર પીળી 365-430

   બાજરી 235-250

   મકાઇ 230-295

   તુવેર 800-850

   ચણા પીળા 650-770

   અડદ 550-850

   અડદ 550-850

   મગ 800-1100

   વાલ દેશી 450-650

   ચોળી 750-1360

   મઠ 555-725

   કળથી 450-625

   મગફળી જાડી 620-780

   મગફળી જીણી 600-770

   તલી 1500-1640

   અેરંડા 700-790

   અજમો 930-1240

   સુવા 850-915

   સીંગફાડા 600-910

   કાળા તલ 1250-1555

   લસણ 120-354

   ધાણા 750-1650

   મરચા સુકા 1700-3100

   વરીયાળી 905-1180

   જીરૂ 2400-3211

   રાય 800-1050

   મહેસાણા

   ઘઉં 334-397

   બાજરી 230-244

   અડદ 725-849

   એરંડા 790-807

   રાયડો 620-732

   ગવાર 807-831

   મેથી 450-450

   સવા 986-1001

   પાટણ

   જીરૂ 1551-2982

   વરીયાળી 1168-1285

   મેંથી 520-520

   સુવા 880-1021

   રાયડો 600-735

   અજમો 900-1021

   અેંરડા 780-820

   ઘઉં 335-388

   મગ 500-500

   અડદ 715-865

   ગવાર 770-822

   કપાસ 920 -1035

   રાધનપુર

   ઘઉં 310-350

   રાયડો 600-740

   મઢ 450-640

   જીરૂ 2950-3480

   બીજડા 750-890

   સુવા 780-980

   હારીજ

   રાયડો 600-700

   ઘઉં 320-360

   ગવાર 814-829

   જીરૂ 3000-3451

   કલા કપાસ 625-717

   કપાસ 900-1027

   સિદ્વપુર

   રાયડો 600-751

   એરંડા 780-831

   ગવાર 800-834

   ઘઉં 340-367

   બાજરી 200-240

   જુવાર 726-845

   કપાસ 800-1044

   સ્થાનિક બજારભાવ

   (100 કિલોના ભાવ)

   ઘઉં નવા 1950-2800

   બાજરો નવો 1400-1550

   ચોખા 2150-2250

   ચોખા બેગમી 2450-2550

   ચોખા જીરાસર 5300-6000

   મગ નવા 5800-7000

   મગ ફાડા 5700-6200

   મોગરદાળ 6300-6600

   તુવેરદાળ 6000-7000

   તુવેરદાળ 8900-9200

   તુવરદાળ 7200-7400

   ચણાદાળ 5100-5300

   અડદદાળ 5200-6000

   ખાંડ એમ 3580-3650

   ખાંડ એસ 3520-3580

   ટીનના ભાવ (વેટ સહિત)

   વેજીટેબલ 1060-1080

   સિંગતેલ 1400-1410

   સિંગતેલ 1510-1540

   કપાસિયા તેલ 1180-1285

   કપાસિયા તેલ 1185-1190

   પામોલીન 1050-1058

   સૂરજમુખી 1100-1120

   સોયાબીન 1220-1300

   20 (કિલોના ભાવ)

   કોલ્હાપુરી ગોળ 810-850

   યુપી 560-570

   એક ગૂણીના ભાવ

   ઝીણું ભૂસું 770-870

   ખોળ 980

   બેસન 2500-3800

   ગાંધીધામ બિલ્ટી

   એરંડા 835

   અંજાર માર્કેટયાર્ડ

   એરંડા 1600-1612

   કપાસ 1750-2077

   તલી 3200-3300

   જીરૂ 5200-6720

   જુવાર 2900-3325

   ગોવાર 4000-4110

   ધાણા 1400-1600

   રાપર માર્કેટયાર્ડ

   ગુવાર 800-801

   મગ 871

   એરંડા 790-800

   મઠ 615

   તલ 1254

   ઇસબગુલ 1657

   રાયડો 650-660

   જુવાર 595-615

   જીરૂ 1805-3181

   ભચાઉ માર્કેટયાર્ડ

   એરંડા 805-811

   ગુવાર 805-816

   મગ 850-900

   મઠ 550-665

   તલ 1325

   અજમો 600-901

   જીરૂ 3000-3326

   અળદ 750-765

   અસેરિયો 800-851

   વરિયાળી 3150-3351

   ધાણા 701

   જુવાર 500-611

   તુવેર 500-600

   રાયડો 600-630

   ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ

   જીરૂ 2511-4105

   વરિયાળી 950-3700

   રાયડો 658-734

   તલ 1460-1660

   અજમો 923-1240

   ઇસબગુલ 1740-2241

   વિદેશી હુંડિયામણ

   કરન્સી

   ડોલર 63.55-65.98

   પાઉન્ડ 88.50-92.70

   યુરો 78.00-81.65

   ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

   ડોલર 63.20-66.15

   પાઉન્ડ 88.05-92.95

   યુરો 77.60-81.85

   કચ્છ બુલિયન ફેડરેશન

   ચાંદી ચોરસા 39200

   સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 31500

   દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2805

   દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2935

   હોલમાર્ક દાગીના 3095

   હોલમાર્ક દાગીના પરત 2895

   100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,16,000

   રાજકોટ

   કપાસ બીટી 890-1025

   ઘઉં લોકવન 319-365

   ઘઉં ટુકડા 325-414

   જુવાર સફેદ 480-745

   જુવાર પીળી 365-430

   બાજરી 235-250

   મકાઇ 230-295

   તુવેર 800-850

   ચણા પીળા 650-770

   અડદ 550-850

   અડદ 550-850

   મગ 800-1100

   વાલ દેશી 450-650

   ચોળી 750-1360

   મઠ 555-725

   કળથી 450-625

   મગફળી જાડી 620-780

   મગફળી જીણી 600-770

   તલી 1500-1640

   અેરંડા 700-790

   અજમો 930-1240

   સુવા 850-915

   સીંગફાડા 600-910

   કાળા તલ 1250-1555

   લસણ 120-354

   ધાણા 750-1650

   મરચા સુકા 1700-3100

   વરીયાળી 905-1180

   જીરૂ 2400-3211

   રાય 800-1050

   મહેસાણા

   ઘઉં 334-397

   બાજરી 230-244

   અડદ 725-849

   એરંડા 790-807

   રાયડો 620-732

   ગવાર 807-831

   મેથી 450-450

   સવા 986-1001

   પાટણ

   જીરૂ 1551-2982

   વરીયાળી 1168-1285

   મેંથી 520-520

   સુવા 880-1021

   રાયડો 600-735

   અજમો 900-1021

   અેંરડા 780-820

   ઘઉં 335-388

   મગ 500-500

   અડદ 715-865

   ગવાર 770-822

   કપાસ 920 -1035

   રાધનપુર

   ઘઉં 310-350

   રાયડો 600-740

   મઢ 450-640

   જીરૂ 2950-3480

   બીજડા 750-890

   સુવા 780-980

   હારીજ

   રાયડો 600-700

   ઘઉં 320-360

   ગવાર 814-829

   જીરૂ 3000-3451

   કલા કપાસ 625-717

   કપાસ 900-1027

   સિદ્વપુર

   રાયડો 600-751

   એરંડા 780-831

   ગવાર 800-834

   ઘઉં 340-367

   બાજરી 200-240

   જુવાર 726-845

   કપાસ 800-1044
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhuj Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: િવવિધ બજાર
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `