િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1800-2800

બાજરો નવો 1350-1550

ચોખા 2000-2150

ચોખા બેગમી 2300-2500

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5300-6200

મગ ફાડા 5000-5500

મોગરદાળ 5800-6000

તુવેરદાળ 6000-6800

તુવેરદાળ 7600-7900

તુવરદાળ 6800-7200

ચણાદાળ 6800-7000

અડદદાળ 7000-8000

ખાંડ એમ 4050-4080

ખાંડ એસ 4000-4030

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ910-970

સિંગતેલ 1440-1450

સિંગતેલ 1550-1570

કપાસિયા તેલ 1135-1140

કપાસિયા તેલ 1100-1235

કોપરેલ 2340-2370

પામોલીન 870-872

સૂરજમુખી 1105-1255

સોયાબીન 1040-1100

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 930-970

યુપી 770-790

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 650-680

ખોળ 940-1130

બેસન 3300-4500

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા840-850

જીરૂ 3400

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા852-856

ગુવાર 625-630

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ2900-3400

વરિયાળી 820-2000

ઇસબગુલ 1940-2200

રાયડો 630-680

તલ 1130-1490

1કિલોના ભાવ

ડુંગળી10-12

બટેટા 7-8

ટમેટા 60-82

મરચાં 30-35

મરચી 30-35

રીંગણા કારા 12-15

રીંગણા બાજરિયા 15-22

કોબી 12-13

ફૂલાવર 25-30

ધાણા 35-40

ભીંડા 40-54

કાકડી 25-30

કાકડી-ખીરા 40-45

પાલક 25-30

લીંબુ 15-20

દૂધી 30-35

આદુ 45-50

કારેલા 30-35

સક્કરિયા 25

ચોળા ડોલર 40-50

ગીલોડાં (ટીંડોળા) 22-25

મરચા સિમલા 40-45

ગુવાર 35-40

ગીસોડા 25-40

કેળા (કાચા) 13-15

કેળા (પાકા) 24-25

પપૈયા (કાચા) 12-13

પપૈયા પાકા 12-15

ગેલકા 10-12

કાળું (ડાંગર) 12-13

પરવળ 15-20

સરગવો 30

દાળમ 20-25

100કિલોનાભાવ

ગોવાર3131-3153

મગ 3600-3900

40કિલોના ભાવ

એરંડા1668-1702

તલી 2451-2671

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 62.70-62.65

પાઉન્ડ 81.40-85.80

યુરો 72.80-73.80

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 63.05-65.50

પાઉન્ડ 81.80-85.60

યુરો 73.15-76.60

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 38800

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 29350

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2615

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2740

હોલમાર્ક દાગીના 2885

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2685

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 2,94,500

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 935-1060

ઘઉં લોકવન 318-362

ઘઉં ટુકડા 317-380

જુવાર સફેદ 470-520

જુવાર પીળી 334-370

બાજરી 180-260

મકાઇ 260-320

તુવેર 610-690

ચણા પીળા 810-1019

અડદ 600-1020

મગ 700-970

વાલ દેશી 375-650

વાલ પાપડી 450-760

ચોળી 725-1450

મઠ 450-675

કળથી 375-480

સિંગદાણા 920-1080

મગફળી જાડી 655-772

મગફળી જીણી 650-765

તલી 1200-1331

સૂરજમુખી 450-460

એરંડા 750-831

અજમો 750-1030

સુવા 610-705

સોયાબિન 490-530

સિંગફાડા 610-870

કાળા તલ 1171-1652

લસણ 365-715

ધાણા 710-890

વરિયાળી 750-890

જીરું 3200-3475

રાઇ 750-868

મેથી 310-525

ઇસબગુલ 1550-1835

રાયડો 550-660

રજકાનું બી 2855-3680

ગુવારનું બી 600-620

જૂનાગઢ

ઘઉલોકવન 280-349

ઘઉ ટુકડા 311-364

બાજરો 170-238

ચણા 800-1000

અડદ 610-958

તુવેર 550-672

મગફળી જીણી 400-632

મગફળી જાડી 400-709

સીંગફાડા 600-802

તલ સફેદ 1200-1280

તલ કાળા 1000-1653

જીરૂ 2000-3333

ધાણા 705-893

મગ 500-852

વાલ 400-600

ચોળી 400-700

સોયાબીન 500-531

સીંગદાણા 850-1150

એરંડા 750-826

ગમગુવાર 500-568

માણાવદર

પાકી41700-42300

કપાસીયા શંકર 425-430

મગફળી 16300

ઘઉ 290-320

બાજરો 280-300

જુવાર 480-520

તલ સફેદ 1250-1300

તલ કાળા 1450-1500

મગ 800-860

અડદ 800-1000

ચણા 960-980

કપાસીયા ખોળ 900-910

અમરેલી

સીંગમઠડી 655

સીંગ મોટી 625-752

સીંગદાણા 830-1100

સીંગફાડા 721-874

તલ સફેદ 1150-1362

તલ કાળા 1050-1720

તલ 1195-1222

બાજરો 225

જુવાર 302-487

ઘઉ ટુકડા 274-398

ઘઉ લોકવન 302-358

મકાઇ 317-346

મગ 500-800

અડદ 700-811

ચણા 936-998

તુવેર 575-626

કપાસ 876-1075

એરંડા 794-823

જીરૂ 3440-3570

ધાણા 700-831

અજમા 490-1499

ગમગુવાર 570-619

રાજકોટશાકભાજી

લીંબું150-250

સાકરટેટી 150-200

પોપૈયા 160-240

બટેટા 90-160

ડુંગળી સૂકી 50-155

ટમેટાં 1200-1400

સુરણ 400-600

કોથમરી 700-1000

મૂળા 400-600

રીંગણા 200-310

કોબીજ 210-260

ફ્લાવર 400-600

ભીંડો 390-520

ગુવાર 600-800

ચોળાસિંગ 450-600

ટિંડોળા 270-400

દૂધી 320-450

કારેલા 600-800

સરગવો 450-600

તૂરિયા 430-620

પરવળ 350-500
અન્ય સમાચારો પણ છે...