તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

િવવિધ બજાર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 2250-3100

બાજરો નવો 1725-1925

ચોખા 2000-2100

ચોખા બેગમી 2250-2400

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5300-6000

મગ ફાડા 5300-5800

મોગરદાળ 6100-6200

તુવેરદાળ 7800-10300

તુવેરદાળ 11500-11700

ચણાદાળ 12200-12400

અડદદાળ 8800-9600

ખાંડ એમ 3610-3710

ખાંડ એસ 3720-3760

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ1165-1170

સિંગતેલ 1690-1710

સિંગતેલ 1570-1580

કપાસિયા તેલ 1145-1250

કપાસિયા તેલ 1160-1260

કોપરેલ 1720-1730

પામોલીન 970-972

સૂરજમુખી 1220-1330

સોયાબીન 1160-1180

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 870-920

યુપી 610-630

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 890-930

ખોળ 1010-1150

બેસન 5900-7500

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા690-700

ગોવાર 619-620

મગ 880-890

અળદ 1100-1185

મઠ 1170-1172

મગફળી 840-850

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

મગ821-850

તલી 1100-1200

ઇસબગુલ 1200-1405

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

કપાસ2040-2067

મગ 3900

મગફળી 1691

ગુવાર 2550-2900

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ3225-3911

વરિયાળી 1261-1690

ઇસબગુલ 2290-2371

રાયડો 710-786

તલ 1281-1671

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા770

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 66.95-69.95

પાઉન્ડ 82.75-87.10

યુરો 70.65-74.55

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 67.30-69.80

પાઉન્ડ 83.15-86.90

યુરો 71.00-74.35

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 41500

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 29400

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2620

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2740

હોલમાર્ક દાગીના 2890

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2690

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 295000

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 940-1056

ઘઉં લોકવન 398-452

ઘઉં ટુકડા 400-495

જુવાર સફેદ 360-430

જુવાર પીળી 280-320

બાજરી 235-342

મકાઇ 260-320

તુવેર 870-1101

ચણા પીળા 1375-2160

અડદ 925-1300

મગ 690-1006

વાલ દેશી 950-1255

વાલ પાપડી 950-1430

ચોળી 750-1496

મઠ 725-955

કળથી 450-650

સિંગદાણા 1000-1150

મગફળી જાડી 760-880

મગફળી જીણી 780-924

તલી 1035-1380

એરંડા 700-760

સુવા 1450-1610

સોયાબિન 550-613

સિંગફાડા 735-965

કાળા તલ 1480-2381

લસણ 1175-1735

ધાણા 950-1265

વરિયાળી 1050-1210

રાઇ 681-844

મેથી 550-750

ગુવારનું બી 590-635

જીરું 3250-3555

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 368-460

ઘઉં ટુકડા 380-470

કપાસ 950-1025

મગફળી જીણી 750-871

મગફળી જાડી 680-886

સિંગફાડા 811-961

એરંડા 500-761

જીરું 2651-3581

વરિયાળી 1176

ધાણા 1100-1421

ધાણી 1101-1391

મરચાં પટો 581-1661

લસણ સૂકું 751-1701

ડુંગળી 16-156

બાજરો 200-241

જુવાર 281-461

મગ 526-900

ચણા 1501-2551

વાલ 526-1476

વાલ પાપડી 1201

અડદ 851-1291

ચોળા 451-1576

મઠ 676-851

તુવેર 751

સોયાબિન 500-621

કળથી 751-776

કાંગ 361

અડદ એફસીઆઇ 1321

ધોરાજી

ઘઉં351-431

બાજરો 196-236

અડદ 821-1241

લસણ 721-1411

ચોળી 701-1114

તલ 1000-1221

સોયાબિન 531-586

ધાણા 1146-1331

જસદણ

ઘઉંટુકડા 450

મકાઇ 287

ચણા 1681

અડદ 900-1230

મગફળી જી-20 680-821

તલ સફેદ 950-1200

તલ કાળા 1590-2030

કપાસ બી. ટી. 1000-1052

લસણ 875

મગ 700-800

મઠ 800

કળથી 350

રજકા બી 2945

ચોળા 1032

સોયાબિન 531

જામનગર

બાજરી250-319

ઘઉં 400-481

મગ 625-915

અડદ 750-1255

મઠ 400-755

ચોળી 820-1445

મગફળી જીણી 850-950

મગફળી જાડી 750-821

એરંડા 712-730

તલી 1206-1426

તલ કાળા 1405-2300

લસણ 900-1500

કપાસ 950-1065

મેથી 525-660

ગમ ગુવાર 500-618

ડુંગળી સૂકી 50-135

જેતપુર

મગફળીજીણી 680-795

મગફળી જાડી 675-821

ઘઉં લોકવન 380-440

ઘઉં ટુકડા 410-453

લસણ 750-1471

કપાસ 470-1076

મકાઇ 180-276

એરંડા 611-711

ચણા 1100-2001

અડદ 651-1256

તલ 851-1375

જીરું 2600-3376

ડુંગળી 21-97

સોયાબિન 501-606

જુવાર 201-466

મગ 725-1001

જામજોધપુર

મગફળીજાડી 730-810

કપાસ 970-1050

એરંડા 680-730

તલ 1275-1360

તલ કાળા 1750-2195

મગ 705-840

અડદ 1000-1295

સોયાબિન 500-575

ગમ ગુવાર 500-550

અમરેલી

સીંગમોટી 680-830

તલ સફેદ 1000-1501

તલ કાળા 1160-2340

ઘઉ ટુકડા 327-462

ઘઉ લોકવન 326-462
અન્ય સમાચારો પણ છે...