િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1900-2800

બાજરો નવો 1400-1600

ચોખા 2000-2150

ચોખા બેગમી 2300-2500

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5400-6300

મગ ફાડા 5300-5600

મોગરદાળ 5900-6200

તુવેરદાળ 6000-6800

તુવેરદાળ 7600-7900

તુવરદાળ 6800-7200

ચણાદાળ 6700-6900

અડદદાળ 7000-8000

ખાંડ એમ 4070-4120

ખાંડ એસ 4020-4060

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ910-970

સિંગતેલ. 1380-1390

સિંગતેલ 1490-1520

કપાસિયા તેલ 1115-1250

કપાસિયા તેલ 1115-1250

કોપરેલ 2350-2370

પામોલીન 882-885

સૂરજમુખી 1120-1270

સોયાબીન 1040-1100

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 610-650

યુપી 860-1010

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 640-680

ખોળ 870-1040

બેસન 3300-4500

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા890

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા1679-1685

તલી 2400-2622

ગુવાર 3280-3300

મગ 3500

જીરૂ 6880

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા850-855

ગુવાર 650-660

રાયડો 640

જીરૂ 3200

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા859-866

ગુવાર 673-680

મગ 780-811

મઠ 600-720

રાયડો 625-660

અજમો 900-1050

જીરૂ 3200-3381

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ3100-3752

વરિયાળી 790-1930

રાયડો 645-714

તલ 1351-1465

જુવાર 300-400

અજમો 558-1300

ઇસબગુલ 1970-2060

1કિલોના ભાવ

ડુંગળી15-25

બટેટા 5-7

ટમેટા 45-55

મરચાં 40-55

રીંગણા કારા 40-60

કોબી 12-18

વટાણા 60-80

ધાણા 40-50

ભીંડા 30-40

કાકડી સફેદ 10-12

પાલક 12-25

લીંબુ 15-20

દૂધી 8-15

આદુ 40-50

કારેલા 30-40

ચોરા ડોલર 20-25

ગીલોંડા 20-25

મરચા સિમલા 40-50

ગીસોડા 20-30

મુરી 5-10

મેથી 25-30

ગુવાર દેશી 50-70

કેળા (કાચા) 12-15

કેળા (પાકા) 18-20

પપૈયા (કાચા) 10-12

પપૈયા પાકા 10-12

ગેલકા 15-20

100કિલોનાભાવ

ગોવાર3475-3511

40કિલોના ભાવ

એરંડા1725-1745

તલ 2250-2650

તલી 2700-2804

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 62.05-64.95

પાઉન્ડ 80.75-85.10

યુરો 73.00-77.00

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 62.40-64.80

પાઉન્ડ 81.15-84.90

યુરો 73.35-76.80

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 39000

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 29650

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2645

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2765

હોલમાર્ક દાગીના 2915

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2715

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 2,97,500

રાજકોટ

કપાસ950-1066

ઘઉં લોકવન 316-358

ઘઉં ટુકડા 317-390

જુવાર સફેદ 580-615

જુવાર પીળી 360-395

બાજરી 245-265

મકાઇ 250-310

તુવેર 530-710

ચણા પીળા 945-1063

અડદ 500-1084

મગ 800-1030

વાલ દેશી 425-650

વાલ પાપડી 450-675

ચોળી 725-1350

મઠ 450-650

કળથી 550-650

સિંગદાણા 825-990

મગફળી જાડી 530-714

મગફળી જીણી 530-640

તલી 1250-1411

એરંડા 750-838

અજમો 770-1005

સુવા 675-751

સોયાબિન 490-524

સિંગફાડા 660-875

કાળા તલ 1525-1775

લસણ 360-718

ધાણા 605-808

વરિયાળી 750-861

જીરું 3070-3445

રાઇ 851-945

મેથી 334-499

ઇસબગુલ 1650-1975

રાયડો 572-670

રજકાનું બી 2875-3325

ગુવારનું બી 660-685

ગોંડલ

ઘઉંલોકવન 316-370

ઘઉં ટુકડા 330-432

કપાસ 921-1053

મગફળી જીણી 550-651

મગફળી જાડી 535-711

સીંગદાણા 751-971

સીંગફાડા 526-811

એરંડા 770-841

તલ 1300-1441

તલ કાળા 1451-1726

તલ લાલ 1201-1300

જીરૂ 2000-3481

ઇસબગુલ 551-901

વરીયાળી 751

ધાણા 741-871

ધાણી 711-891

લસણ સુકુ 341-616

ડુંગળી 71-431

ગુવાર બી 620-690

બાજરો 211-251

જુવાર 341-551

મકાઇ 221-321

મગ 701-901

ચણા 800-1056

વાલ 171-726

વાલ પાપડી 171-476

અડદ 551-951

ચોળા 470-1276

મઠ 570-731

તુુવેર 531-711

રાજગરો 226-601

સોયાબીન 516-536

રાઇ 721-821

રાયડો 601

મેથી 301-31

અજમા 876

સુવાદાણા 601

કંલજી જીરૂ 600-872

જૂનાગઢ

ઘઉલોકવન 300-348

ઘઉં ટુકડા 311-354

બાજરો 180-221

ચણા 900-1038

અડદ 550-1053

તુવેર 600-756

મગફળી જાડી 425-654

સીંગફાડા 550-800

એરંડા 770-850

તલ સફેદ 1000-1431

તલ કાળા 1100-1748

જીરૂ 3000-3350

ધાણા 750-866

મગ 680-950

વાલ 400-560

સીંગદાણા 800-994

સોયાબીન 500-530

ગમગુવાર 550-677

ચોળી 510-760

જામનગર

બાજરી200-237

ઘઉં 300-355

મગ 500-910

અડદ 700-800

તુવેર 400-690

ચોળી 400-905

ચણા 825-1088

મગફળી જીણી 400-722

અેરંડા 700-840

તલી 800-1500

તલ કાળા 1200-1700
અન્ય સમાચારો પણ છે...