િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1900-2800

બાજરો નવો 1420-1530

ચોખા 2000-2150

ચોખા બેગમી 2300-2500

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 3750-4925

મગ ફાડા 5600-5900

મોગરદાળ 6100-6400

તુવેરદાળ 5800-6700

તુવેરદાળ 8100-8400

તુવરદાળ 7200-7400

ચણાદાળ 6100-6400

અડદદાળ 5800-6400

ખાંડ એમ 3800-3850

ખાંડ એસ 3700-3780

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ1040-1080

સિંગતેલ 1150-1153

સિંગતેલ 1570-1600

કપાસિયા તેલ 1160-1265

કપાસિયા તેલ 1025-1260

કોપરેલ 3120-3130

પામોલીન 1045-1047

સૂરજમુખી 1190-1300

સોયાબીન 1170-1220

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 910-960

યુપી 590-610

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 780-860

ખોળ 860-960

બેસન 3200-4400

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા907

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

કપાસ1800-1885

ગુવાર 3600-3680

તલી 3400-3500

ધાણા 1456-1480

એરંડા 1700-1735

જુવાર 2000-2377

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

ગુવાર725-735

જીરૂ 2811-3775

મગ 943-973

જુવાર 411

ઇસબગુલ 1760

મઠ 651-731

એરંડા 861

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા850-880

ગુવાર 725-736

મગ 850-971

મઠ 500-740

અડદ 800-836

ધાણા 650-751

જુવાર 340-350

તલ 1550-1700

જીરૂ 3150-3333

ઇસબગુલ 1500-1650

વરિયાળી 800-935

અજમો 800-1055

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ2880-4186

વરિયાળી 1030-1656

રાયડો 684-710

તલ 1450-1951

અજમો 550-1400

ઇસબગુલ 1800-2328

100કિલોના ભાવ

મઠ2800-3100

તુવેર 3300-3500

ગોવાર 3550-3641

(40કિલોના ભાવ)

એંરડા1700-1745

રાયડો 1300-1381

તલી નવી 3400-3641

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 38350

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 30000

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2675

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2795

હોલમાર્ક દાગીના 2950

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2750

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,01,000

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 63.10-65.52

પાઉન્ડ 84.40-88.30

યુરો 74.30-77.80

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 62.75-65.70

પાઉન્ડ 84.00-88.50s

યુરો 73.95-78.00

રાજકોટ

લીંબુ250-400

પપૈયા 150-250

બટેટા 60-110

ડુંગળી સુકી 330-600

ટમેટા 600-750

સુરણ 310-460

કોથમરી 150-250

મુળા 200-280

રીંગણા 120-200

કોબીજ 210-300

ફલાવર 310-460

ભીંડો 310-460

ગુવાર 420-610

ચોળાસીંગ 290-400

વાલોળ 200-300

ટીંડોળા 150-320

દુધી 160-250

કારેલા 340-520

સરગવો 380-520

તુરીયા 550-900

પરવર 410-620

કાકડી 260-400

ગાજર 250-450

વટાણા 450-650

તુવેરસિંગ 290-460

ગલકા 250-350

મહેસાણા

ઘઉં315-344

બાજરી 234-238

મઠ 791-836

અડદ 805-899

એરંડા 875-880

રાયડો 671-698

તલ 1631-1750

ગવાર 715-729

મેથી 518-557

સવા 970-1021

કપાસ 920-920

અજમો 755-1243

પાટણ

જીરૂ3771-3800

વરીયારી 1062-1062

મેંથી 571-631

સુવા 790-1010

એંરડા 840-887

રાયડો 696-713

અડદ 840-887

તલ 1721-1722

મગફળી 725-730

અજમો 651-651

બાજરી 253-279

બંટી 346-346

જવ 300-300

મગ 650-825

અડદ 745-901

ગવાર 695-748

હારીજ

અેરંડા830-871

બાજરી 211-258

તલ 1650-1900

ધઉ 308-334

મગ 700-730

અડદ 850-960

પાલનપુર

ઘઉં316-361

બાજરી 205-269

એરંડા 870-885

રાયડો 672-686

રાજગરો 741-820
અન્ય સમાચારો પણ છે...