ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Gujarat Ni Gupshup» ગુજરાતનું આ રેલવે સ્ટેશન દેશનું ત્રીજા ક્રમનું સૌથી સુંદર સ્ટેશન | Gandhidhams Indias Third Beautiful Railway Station

  ગુજરાતનું આ રેલવે સ્ટેશન દેશનું ત્રીજા ક્રમનું સૌથી સુંદર સ્ટેશન

  DivyaBhaskar.com | Last Modified - May 05, 2018, 03:41 AM IST

  રાજસ્થાનનું કોટા અને તેલંગાણાનું સિકંદરાબાદ પણ ત્રીજા સ્થાને આવ્યા હતા
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: તાજેતરમાં જ ભારતનાં રેલવે સ્ટેશનોને સુંદર બનાવવા માટે નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ સ્વરા ઈન હાઉસ સ્ટેશન બ્યુટિફિકેશન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી અને તેના પરિણામો જણાવતા સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પર્ધામાં સ્ટેશનને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પ્ચર અને વિવિધ કલાઓ દ્વારા સુંદર બનાવવા માટેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં મહારાષ્ટ્રના બાલરશાહ અને ચંદરપુર સ્ટેશનને 10 લાખનું પ્રથમ ઇનામ મળ્યું હતું, બીજા સ્થાને બિહારનું મધુબની સ્ટેશન છે જેને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે.

   જ્યારે ત્રીજા સ્થાને ગુજરાતનું ગાંધીધામ સ્ટેશન રહ્યું હતું. આ સાથે જ ત્રીજા સ્થાને રાજસ્થાનનું કોટા અને તેલંગાણાનું સિકંદરાબાદ પણ ત્રીજા સ્થાને આવ્યા હતા અને 3 લાખનું ઇનામ ત્રીજા સ્થાન માટે આ ત્રણ રાજ્યો વચ્ચે આપવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં 11 રેલવે ઝોનમાંથી કુલ 62 એન્ટ્રીઝ આવી હતી અને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા સ્ટેશનનું સૌંદર્યકરણ થાય તે માટે આ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી.

   વધુ તસવીર જોવા આગળની સ્લાઈડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: તાજેતરમાં જ ભારતનાં રેલવે સ્ટેશનોને સુંદર બનાવવા માટે નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ સ્વરા ઈન હાઉસ સ્ટેશન બ્યુટિફિકેશન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી અને તેના પરિણામો જણાવતા સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પર્ધામાં સ્ટેશનને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પ્ચર અને વિવિધ કલાઓ દ્વારા સુંદર બનાવવા માટેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં મહારાષ્ટ્રના બાલરશાહ અને ચંદરપુર સ્ટેશનને 10 લાખનું પ્રથમ ઇનામ મળ્યું હતું, બીજા સ્થાને બિહારનું મધુબની સ્ટેશન છે જેને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે.

   જ્યારે ત્રીજા સ્થાને ગુજરાતનું ગાંધીધામ સ્ટેશન રહ્યું હતું. આ સાથે જ ત્રીજા સ્થાને રાજસ્થાનનું કોટા અને તેલંગાણાનું સિકંદરાબાદ પણ ત્રીજા સ્થાને આવ્યા હતા અને 3 લાખનું ઇનામ ત્રીજા સ્થાન માટે આ ત્રણ રાજ્યો વચ્ચે આપવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં 11 રેલવે ઝોનમાંથી કુલ 62 એન્ટ્રીઝ આવી હતી અને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા સ્ટેશનનું સૌંદર્યકરણ થાય તે માટે આ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી.

   વધુ તસવીર જોવા આગળની સ્લાઈડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: તાજેતરમાં જ ભારતનાં રેલવે સ્ટેશનોને સુંદર બનાવવા માટે નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ સ્વરા ઈન હાઉસ સ્ટેશન બ્યુટિફિકેશન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી અને તેના પરિણામો જણાવતા સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પર્ધામાં સ્ટેશનને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પ્ચર અને વિવિધ કલાઓ દ્વારા સુંદર બનાવવા માટેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં મહારાષ્ટ્રના બાલરશાહ અને ચંદરપુર સ્ટેશનને 10 લાખનું પ્રથમ ઇનામ મળ્યું હતું, બીજા સ્થાને બિહારનું મધુબની સ્ટેશન છે જેને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે.

   જ્યારે ત્રીજા સ્થાને ગુજરાતનું ગાંધીધામ સ્ટેશન રહ્યું હતું. આ સાથે જ ત્રીજા સ્થાને રાજસ્થાનનું કોટા અને તેલંગાણાનું સિકંદરાબાદ પણ ત્રીજા સ્થાને આવ્યા હતા અને 3 લાખનું ઇનામ ત્રીજા સ્થાન માટે આ ત્રણ રાજ્યો વચ્ચે આપવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં 11 રેલવે ઝોનમાંથી કુલ 62 એન્ટ્રીઝ આવી હતી અને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા સ્ટેશનનું સૌંદર્યકરણ થાય તે માટે આ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી.

   વધુ તસવીર જોવા આગળની સ્લાઈડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: તાજેતરમાં જ ભારતનાં રેલવે સ્ટેશનોને સુંદર બનાવવા માટે નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ સ્વરા ઈન હાઉસ સ્ટેશન બ્યુટિફિકેશન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી અને તેના પરિણામો જણાવતા સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પર્ધામાં સ્ટેશનને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પ્ચર અને વિવિધ કલાઓ દ્વારા સુંદર બનાવવા માટેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં મહારાષ્ટ્રના બાલરશાહ અને ચંદરપુર સ્ટેશનને 10 લાખનું પ્રથમ ઇનામ મળ્યું હતું, બીજા સ્થાને બિહારનું મધુબની સ્ટેશન છે જેને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે.

   જ્યારે ત્રીજા સ્થાને ગુજરાતનું ગાંધીધામ સ્ટેશન રહ્યું હતું. આ સાથે જ ત્રીજા સ્થાને રાજસ્થાનનું કોટા અને તેલંગાણાનું સિકંદરાબાદ પણ ત્રીજા સ્થાને આવ્યા હતા અને 3 લાખનું ઇનામ ત્રીજા સ્થાન માટે આ ત્રણ રાજ્યો વચ્ચે આપવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં 11 રેલવે ઝોનમાંથી કુલ 62 એન્ટ્રીઝ આવી હતી અને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા સ્ટેશનનું સૌંદર્યકરણ થાય તે માટે આ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી.

   વધુ તસવીર જોવા આગળની સ્લાઈડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: તાજેતરમાં જ ભારતનાં રેલવે સ્ટેશનોને સુંદર બનાવવા માટે નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટર્સ સ્વરા ઈન હાઉસ સ્ટેશન બ્યુટિફિકેશન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી અને તેના પરિણામો જણાવતા સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પર્ધામાં સ્ટેશનને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા પેઇન્ટિંગ, સ્કલ્પ્ચર અને વિવિધ કલાઓ દ્વારા સુંદર બનાવવા માટેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં મહારાષ્ટ્રના બાલરશાહ અને ચંદરપુર સ્ટેશનને 10 લાખનું પ્રથમ ઇનામ મળ્યું હતું, બીજા સ્થાને બિહારનું મધુબની સ્ટેશન છે જેને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે.

   જ્યારે ત્રીજા સ્થાને ગુજરાતનું ગાંધીધામ સ્ટેશન રહ્યું હતું. આ સાથે જ ત્રીજા સ્થાને રાજસ્થાનનું કોટા અને તેલંગાણાનું સિકંદરાબાદ પણ ત્રીજા સ્થાને આવ્યા હતા અને 3 લાખનું ઇનામ ત્રીજા સ્થાન માટે આ ત્રણ રાજ્યો વચ્ચે આપવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં 11 રેલવે ઝોનમાંથી કુલ 62 એન્ટ્રીઝ આવી હતી અને લોકલ આર્ટિસ્ટ દ્વારા સ્ટેશનનું સૌંદર્યકરણ થાય તે માટે આ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી.

   વધુ તસવીર જોવા આગળની સ્લાઈડ્સ પર ક્લિક કરો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Ni Gupshup Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ગુજરાતનું આ રેલવે સ્ટેશન દેશનું ત્રીજા ક્રમનું સૌથી સુંદર સ્ટેશન | Gandhidhams Indias Third Beautiful Railway Station
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  X
  Top