ગુજરાતનો આ ખેડુત ઘરેબેઠા કરે છે લાખોની કમાણી, પ્રખ્યાત છે તેમના પપૈયા

Jitendra Padhiyar

Jitendra Padhiyar

Mar 18, 2018, 12:19 AM IST
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે
આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે
આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે
ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી
ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી
છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
1125 હેક્ટરમાં પપૈયાનું વાવેતર
1125 હેક્ટરમાં પપૈયાનું વાવેતર
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
X
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છેબનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે
આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છેઆ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે
ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી
છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છેછાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
1125 હેક્ટરમાં પપૈયાનું વાવેતર1125 હેક્ટરમાં પપૈયાનું વાવેતર
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છેખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છેછાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છેખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છેખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
COMMENT

Next Stories

    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી