ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Gujarat Ni Gupshup» Farmers of Banaskantha Turned Towards Papaya Farming

  ગુજરાતનો આ ખેડુત ઘરેબેઠા કરે છે લાખોની કમાણી, પ્રખ્યાત છે તેમના પપૈયા

  Jitendra Padhiyar, Palanpur | Last Modified - Mar 18, 2018, 09:06 PM IST

  બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • 1125 હેક્ટરમાં પપૈયાનું વાવેતર
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   1125 હેક્ટરમાં પપૈયાનું વાવેતર
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   છાપાના પેપરમાં બાંધીને પપૈયાનું ટ્રાનસ્પોટેશન કરાય છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  • ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે
   પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો પપૈયાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ પપૈયા ખેડૂતોના ખેતરમાં જમ્મુ, કાશ્મીર સહિત રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ આવી લઇ જાય છે. આમ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે અને જિલ્લાનું નામ પડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કરી રહ્યા છે.

   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પયૈયાની ખેતીમાં પણ કાઠું કાઢી રહ્યા છે
   બનાસકાંઠાના ખેડૂતો બટાકા, દાડમની ખેતી કરી જિલ્લાનું નામ પાડોશી રાજ્યમાં ગુંજતું કર્યું છે. પરંતુ અન્ય ખેડૂતો પપૈયાની ખેતીમાં પણ સારી એવી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં 2015-16 માં પપૈયાનું 1050 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 61530 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું. જ્યારે 2016-17 માં 1125 હેક્ટરમાં વાવેતર સામે 69750 મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન મેળવ્યું હતું.
   વેપારીઓ ખેતરમાં આવી પપૈયા લઇ જાય છે
   આ અંગે પપૈયાની ખેતી કરતાં પાલનપુર તાલુકાના ધાણધાના ખેડૂત લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘પપૈયા જમ્મુ, કાશ્મીર, દિલ્હી, જોધપુર, પંજાબ, હરિયાણા, બિકાનેર સહિતના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ ખેતરમાં આવી લઇ જાય છે. જેનો 20 કિલોનો ભાવ રૂ. 150થી 170 ચાલી રહ્યો છે. આમ પપૈયા બજારમાં વેચવા જવું પડતું નથી અને વેપારીઓને કમીશન ચૂંકવવું પડતું નથી. જેથી પપૈયાની ખેતીમાં સારું એવું વળતર મળી રહ્યું છે. ’
   તસવીરો: જીતેન્દ્ર પઢિયાર, પાલનપુર
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પાલનપુર અને વડગામમાં સૌથી વધુ વાવેતર....
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Ni Gupshup Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Farmers of Banaskantha Turned Towards Papaya Farming
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `