ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Gujarat Ni Gupshup» Country First Smart Village Created By Gujarati, Now It Will Create Smart Nandghar

  આ છે દેશના પ્રથમ ‘સ્માર્ટ વિલેજ’ બનાવનાર ગુજરાતી, હવે બનાવશે સ્માર્ટ નંદઘર

  DivyaBhaskar.com | Last Modified - Mar 30, 2018, 09:01 PM IST

  પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી
  • સાબરકાંઠા જિલ્લાના પુંસરી ગામને દેશનું સ્માર્ટ વિલેજ બનાવનાર સરપંચ હિમાંશુ પટેલ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સાબરકાંઠા જિલ્લાના પુંસરી ગામને દેશનું સ્માર્ટ વિલેજ બનાવનાર સરપંચ હિમાંશુ પટેલ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • 1થી 6 વર્ષના બાળકો માટે બનાવશે સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   1થી 6 વર્ષના બાળકો માટે બનાવશે સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • પીએમ મોદીએ પુંસરી ગામને સ્માર્ટ વિલેજ બનાવવા માટે હિમાંશ પટેલને સન્માન કર્યું હતું
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પીએમ મોદીએ પુંસરી ગામને સ્માર્ટ વિલેજ બનાવવા માટે હિમાંશ પટેલને સન્માન કર્યું હતું

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • બાળકો માટે 11 રાજ્યોમાં બનાવવાશે નંદઘર
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બાળકો માટે 11 રાજ્યોમાં બનાવવાશે નંદઘર

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • હિમાંશુ પટેલ 17 લોકોના સ્ટાફ સાથે આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યાં છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હિમાંશુ પટેલ 17 લોકોના સ્ટાફ સાથે આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યાં છે

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં સ્માર્ટ વિલેજની વાત કરવામાં આવે તો તમારી સમક્ષ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામનું નામ આવી જશે. આ ગામનું નામ પુંસરી છે. આ ગામને સ્માર્ટ વિલેજ તરીકે દેશની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં મહત્વની ભુમિકા ભજવવામાં ગામના સરપંચ હિમાશું પટેલની હતી. પુંસરી ગામમાં સરપંચ તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી હિમાશું પટેલે ભારતની નંબર-1 ગ્રામ પ્રચાંયત બનાવી હતી. પુંસરી ગામને ભારતનું ફસ્ટ સ્માર્ટ વિલેજ બનાવ્યું અને હિમાંશું પટેલની આ સફળ કામગીરી આધારે કુપોષણ મુક્ત ભારતના અભિયાનમાં ભારત સરકાર દ્વારા હિમાંશુ પટેલની CEO તરીકેની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.


   11 રાજ્યોમાં બનાવશે ‘નંદઘર’


   ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના નાનકડા ગામથી સરપંચ તરીકે કામ કરી આજે ભારત સરકારના પ્રોજેક્ટમાં તેઓ CEO બન્યા છે. ભારત સરકાર અને વેદાંત ગ્રુપ દ્વારા વર્ષ 2016માં PPP (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ ઉપર એક MOU કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતના 11 રાજ્યોમાં ‘નંદઘર’ નામનો એક પ્રોજેકટનું MOU કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટમાં 1 વર્ષથી 6 વર્ષના બાળકો માટે ‘સ્માર્ટ આંગણવાડી સેન્ટરો’ બનાવવામાં આવશે અને તેનું સંચાલન પણ કરવાનું રહેશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, પુંસરીના હિમાંશુ પટેલને આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી સ્વિકારી.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Ni Gupshup Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Country First Smart Village Created By Gujarati, Now It Will Create Smart Nandghar
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `