ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Gujarat » Gujarat Ni Gupshup» Ahmedabadi tour operation taken marriage with same profession woman of thailand

  માણસાનો પ્રવિણ અને પતાયાની સિરીદીફા: બે પરિવારોની હાજરીમાં લગ્ન

  DivyaBhaskar.com | Last Modified - Mar 15, 2018, 05:17 PM IST

  યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   માણસા: ઇન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનાં યુવાને માણસાનાં ગાયત્રી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી થાઇલેન્ડની યુવતી સાથે લગ્ન કરીને પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા હતા. માણસા પંથકમાં આ લગ્ન ચર્ચાની એરણે ચડ્યા છે. યુવાન થાઇલેન્ડમાં ટુર-ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતી યુવતીનાં સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો હતો અને લગ્નમાં પરિણમ્યો હતો. બંનેનાં પરીવારજનોની હાજરીમાં આ લગ્ન યોજાયા હતા.


   અમદાવાદમાં છે યુવાનનો વ્યવસાય


   માણસા તાલુકાનાં પારસા ગામનો યુવાન પ્રવિણકુમાર દશરથભાઇ પ્રજાપતિ અમદાવાદમાં શ્રીધર ટ્રાવેલ્સનાં નામથી એશિયન દેશોનાં પ્રવાસનું કામ કરે છે અને ઓફિસ ધરાવે છે. જેના કારણે પ્રવિણને જુદા જુદા દેશો આવવા જવાનું થાય છે. પ્રવિણને થાઇલેન્ડનાં વ્યવસાયિક પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે સંકળાયેલી વ્યવસાયિક કંપની મુલાકાતમાં સિરીદીફા ટ્રાવેલ્સની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સિરીદીફા નામની યુવતી સાથે મુલાકાત થઇ હતી.

   આગળની સ્લાઈડ્સ નવવધુ બૌધ્ધ ધર્મ પાળતી હોવાથી હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Ni Gupshup Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Ahmedabadi tour operation taken marriage with same profession woman of thailand
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Gujarat

  Trending

  Top
  `