કોઇપણ સ્માર્ટફોનની બધી પોલ ખોલી દેશે આ સિક્રેટ કૉડ, આમ કરો યૂઝ

Trick: Amazing Code For mobile Uses
સૌથી પહેલા તમારા સ્માર્ટફોનમાંથી *#*#4636#*#* નંબર ડાયલ કરો, જેવો છેલ્લે નંબર * ડાયલ થશે તમારી સામે એક નવી વિન્ડો ઓપન થઇ જશે. જેમાં ફોન ઇન્ફોર્મેશનની સાથે યૂઝેસનો પણ ઓપ્શન આપવામાં આવેલો હોય છે.
સૌથી પહેલા તમારા સ્માર્ટફોનમાંથી *#*#4636#*#* નંબર ડાયલ કરો, જેવો છેલ્લે નંબર * ડાયલ થશે તમારી સામે એક નવી વિન્ડો ઓપન થઇ જશે. જેમાં ફોન ઇન્ફોર્મેશનની સાથે યૂઝેસનો પણ ઓપ્શન આપવામાં આવેલો હોય છે.
જ્યારે Phone Information પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનની બધી ડિટેલ જેવી કે IMEI નંબર, વૉઇસ ટાઇપ, ફોન નંબર, અવેલેબલ નેટવર્ક સહિતની અનેક ડિટેલ મળી જાય છે.
જ્યારે Phone Information પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનની બધી ડિટેલ જેવી કે IMEI નંબર, વૉઇસ ટાઇપ, ફોન નંબર, અવેલેબલ નેટવર્ક સહિતની અનેક ડિટેલ મળી જાય છે.
જ્યારે Uses Statistics પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનમાં ઇન્સ્ટૉલ એપની ડિટેલ હોય છે. અહીં એપને યૂઝ કરવાનો લાસ્ટ ટાઇમ અને ડિટેલ યૂઝનો ટાઇમ પણ દેખાય છે.
જ્યારે Uses Statistics પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનમાં ઇન્સ્ટૉલ એપની ડિટેલ હોય છે. અહીં એપને યૂઝ કરવાનો લાસ્ટ ટાઇમ અને ડિટેલ યૂઝનો ટાઇમ પણ દેખાય છે.

divyabhaskar.com

Nov 28, 2017, 05:23 PM IST

ગેજેટ ડેસ્કઃ સ્માર્ટફોન સાથે જોડાયેલી કેટલીક એવી એપ છે જેની મદદથી ફોનના હાર્ડવેર અને સૉફ્ટવેરની પુરેપુરી ડિટેલ મેળવી શકાય છે. તે ફોનને કેટલો યૂઝ કરવામાં આવ્યો છે- તેની પણ જાણકારી મેળવી શકાય છે. તમે પણ તમારા સ્માર્ટફોનના યૂઝેસ સંબંધિત પુરેપુરી ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકો છો. અમે અહીં જે કૉડની વાત કરી રહ્યાં છીએ તેનાથી ફોનની ઇન્ફોર્મેશનની સાથે એ વાતની પણ જાણકારી મેળવી શકાય છે કે ફોન કેટલો યૂઝ કરવામાં આવી ચૂક્યો છે.

# ફોનમાં કોણે શું જોયુ, પડી જશે ખબર...
આ કૉડની ખાસ વાત છે કે આને ડાયલ કરવાથી એ વાતની માહિતી મેળવી શકાય છે કે તમારા ફોનમાં છેલ્લે કઇ એપ્સને ઓપન કરવામાં આવી હતી, એટલે જો ફોનમાં 5 એપ્સ ઓપન કરવામાં આવી છે તો કઇ છે અને તેને કેટલા વાગે ઓપન કરવામાં આવી છે, તે પણ ખબર પડી જશે.

આગળ જાણો આ સિક્રેટ કૉડ અને તેના યૂઝ વિશે...

X
Trick: Amazing Code For mobile Uses
સૌથી પહેલા તમારા સ્માર્ટફોનમાંથી *#*#4636#*#* નંબર ડાયલ કરો, જેવો છેલ્લે નંબર * ડાયલ થશે તમારી સામે એક નવી વિન્ડો ઓપન થઇ જશે. જેમાં ફોન ઇન્ફોર્મેશનની સાથે યૂઝેસનો પણ ઓપ્શન આપવામાં આવેલો હોય છે.સૌથી પહેલા તમારા સ્માર્ટફોનમાંથી *#*#4636#*#* નંબર ડાયલ કરો, જેવો છેલ્લે નંબર * ડાયલ થશે તમારી સામે એક નવી વિન્ડો ઓપન થઇ જશે. જેમાં ફોન ઇન્ફોર્મેશનની સાથે યૂઝેસનો પણ ઓપ્શન આપવામાં આવેલો હોય છે.
જ્યારે Phone Information પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનની બધી ડિટેલ જેવી કે IMEI નંબર, વૉઇસ ટાઇપ, ફોન નંબર, અવેલેબલ નેટવર્ક સહિતની અનેક ડિટેલ મળી જાય છે.જ્યારે Phone Information પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનની બધી ડિટેલ જેવી કે IMEI નંબર, વૉઇસ ટાઇપ, ફોન નંબર, અવેલેબલ નેટવર્ક સહિતની અનેક ડિટેલ મળી જાય છે.
જ્યારે Uses Statistics પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનમાં ઇન્સ્ટૉલ એપની ડિટેલ હોય છે. અહીં એપને યૂઝ કરવાનો લાસ્ટ ટાઇમ અને ડિટેલ યૂઝનો ટાઇમ પણ દેખાય છે.જ્યારે Uses Statistics પર ટેબ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે વિન્ડો ઓપન થાય છે તેમાં ફોનમાં ઇન્સ્ટૉલ એપની ડિટેલ હોય છે. અહીં એપને યૂઝ કરવાનો લાસ્ટ ટાઇમ અને ડિટેલ યૂઝનો ટાઇમ પણ દેખાય છે.
COMMENT

Next Stories

    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી