બીલીમોરા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
બીલીમોરા
૬૩૨ બોટ મરછીમારી માટે રવાના
ધોલાઈ બંદરેથી દરિયાલાલની અને બોટોની પુજા કરી નવસારી જિલ્લાની ૨૩૨ અને વલસાડ જિલ્લાની ૪૦૦ બોટ મળી ૬૩૨ બોટની પુજા કરી મરછીમારી કરવા રવાના થયા હતા. અને મરછીમારી સિઝનનો પ્રારંભ કર્યોહતો.