મોનસૂન મિટર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મોનસૂન મિટર
સુરતમાં આજનો વરસાદ 00 મિમિ
મોસમનો કુલ વરસાદ 35.88 ઇંચ
ગયા વર્ષે (10-9-13) 64 ઇંચ
ઉકાઇ ડેમની સપાટી 338.36 ફૂટ
ઉકાઇ ડેમનું રૂલ લેવલ 338.21 ફૂટ
ઉકાઇનો ઇન-ફ્લો 1,52,243
ઉકાઇનો આઉટ-ફ્લો 1,99,918
નહેરૂ બ્રિજની સપાટી 6.10 મીટર
કોઝ-વેની સપાટી 9.66 મીટર