8

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
નોંધ : પાનાપર પ્રકાશિત લેખોમાં વ્યકત થયેલા વિચારો લેખકોના પોતાના છે. દિવ્ય ભાસ્કર તેની સાથે સંમત હોય જરૂરી નથી.
સુરત | મંગળવાર
9સપ્ટેમ્બર, 2014