તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

અવસાન નોંધ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
માલવિયા: શામજીભાઈહરજીભાઈ માલવિયા, ઉંમર-78, રહે. શાંતિનગર.

ગડોદા:ગોદાવરીબેનસવજીભાઈ ગડોદા, ઉંમર-97, રહે. વિશાલનગર, કતારગામ.

પાઘડા:ધીરુભાઈબેચરભાઈ પાઘડા, ઉંમર-70, રહે. સીતાનગર.

પંચાલ:કવિતાબેનગોપાળભાઈ પંચાલ, ઉંમર-38, રહે. ઉત્રાણ.

હિન્ગુ:રમાબેનધીરજભાઈ હિન્ગુ, ઉંમર-60, રહે. લંબે હનુમાન રોડ.

પટેલ:નરેશકુમારડાહ્યાભાઈ પટેલ, ઉંમર-50, રહે. હરિપુરા.

પટેલ:લીબાબેનબાબુભાઈ પટેલ, ઉંમર-90, રહે. મોટા વરાછા.

ગોટાવાલા:વાસંતીબેનહસમુખલાલ ગોટાવાલા, ઉંમર-72, રહે. કતારગામ.

જરીવાલા:હસુમતિબેનહસમુખભાઈ જરીવાલા, ઉંમર-69.

કશવાળા:અંબાબેનરતિલાલ કશવાળા, ઉંમર-62, રહે. ગૌરવપાર્ક સોસાયટી, કતારગામ.

સોંડીગડા:સવિતાબેનજેરામભાઈ સોંડીગડા, ઉંમર-75, રહે. કતારગામ.

રાણા:રતિલાલબાલુભાઈ રાણા, ઉંમર-70, રહે. ગોલવાડ.

દાંડે:ઇન્દુબેનશિવાજી દાંડે, ઉંમર-58, રહે. ઉધના.

ગઢિયા:વિપુલભાઈકે. ગઢિયા, ઉંમર-20, રહે. ડભોલી

પરાતે:મહાદેવબલીરામ પરાતે, ઉંમર-80, રહે. ગોડાદરા.

સુનારે:ચંદુભાઈશિવાજી સુનારે, ઉંમર-55, રહે. પાંડેસરા.

પટેલ:રાજબલીશિવરામ પટેલ, ઉંમર-52, રહે. તાપ્તીદર્શન સોસાયટી, તાડવાડી, રાંદેર રોડ.

રાઠી:રાજકુંવરભાઈત્રિલોકચંદ રાઠી, ઉંમર-90, રહે. ગલેમંડી.

ત્રિવેદી:પ્રવીણાબેનજી.ત્રિવેદી, ઉંમર-62, રહે. સુમુલડેરી રોડ.

રાણા:ભગવાનદાસરંગીલદાસ રાણા, ઉંમર-87, રહે. ભાઠેના.

રાઠોડ:ભાણીબેનરમેશભાઈ રાઠોડ, ઉંમર-46, રહે. મોરાભાગળ.

પટેલ:અરવિંદભાઈમચ્છુભાઈ પટેલ, ઉંમર-65, રહે. રૂસ્તમપુરા.