CITY EVENT

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
CITY EVENT

િસટી રીપોર્ટર :સુરત

સાયન્સસેન્ટરની આર્ટ ગેલેરી ખાતે િસટીના રંગોળી આર્ટીસ્ટ્સે તૈયાર કરેલી રંગોળીનું એક્ઝીિબશન યોજાઇ રહ્યું છે. એક્ઝીિબશન 9મી નવેમ્બર સુધી સુરતીઓ માટે ખુલ્લું મૂકાયું છે.

સુરતની શેરીઓમાં વર્ષો પહેલા રંગોળીની હરિફાઇ થતી હતી. પણ સમય જતા હવે ઘણું બદલાયું છે. ટ્રેડિશનલ રંગોળીની જગ્યાએ હવે વુડન રંગોળી આવી ગઇ છે. ત્યારે સિટીના સાયન્સ સેન્ટરની આર્ટ ગેલેરીમાં હાથેથી પૂરાતી રંગોળીનું એખ અનોખું એક્ઝીિબશન યોજવામાં આવ્યું છે. એક્ઝીબિશનમાં કરોઠી, લાકડાનાે વ્હેર, મીઠું, પેપર ક્રાફ્ટ, ડાયમંડ-સિલ્ક-િગ્લટરનો ઉપયોગ કરીને પોટ્રેટ, સ્ટીલલાઇટ, ટ્રેિડશનલ સાથિયા રજૂ કરવામાં આવશે. એક્ઝીિબશન ભાઇબીજ, બેસતું વર્ષ અને દર સોમવારે બંધ રહેશે.

રંગોળી એક્ઝીિબશન 9મી સુધી ચાલશે