કિમત ~ 4.00, વર્ષ 13, અંક 171, મહાનગર

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કુલ પાનાં 18 + 4 (સિટી ભાસ્કર) + 4 (નવરંગ) = 26

ઈશ્વર આવતા કે જતા નથી. તેમનું અસ્તિત્વ તો અનંતકાળથી છે અને કાયમ રહેશે. ગણોશોત્સવ આપણા જીવનનું પ્રતીક છે. આપણે જન્મ લઈએ છીએ, જીવનનો ઉત્સવ મનાવીએ છીએ પછી પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ જઈએ છીએ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...