તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

sui dhaga પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : 9.00, 10.15, 11.45,

3 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

sui dhaga

પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : 9.00, 10.15, 11.45, 1.00, 2.30, 5.15, 6.30, 8.00, 9.15, 10.45 , પીવીઆર (સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ : 9.00, 10.00, 11.45,સીનેપોલીસ (ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) : 2.30, 3.30, 5.15, 8.00, 9.45, 10.45, 9.00, 10.00, 10.50, 11.45, 12.20, 1.20, 2.10, 3.15, 5.00, 6.50, 7.50, 9.40, 10.40, ટાઇમ (સુરત) : 6.30, 10.00, 12.30, 3.30, 4.00, 6.30, 7.30, 9.30, 10.00, આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 9.00, 11.40, 2.20, 5.00, 7.40, 10.30, એટમોસ, 9.50, 10.50, 12.30, 1.30, 3.20, 4.10, 5.50, 6.50, 8.30, 9.00, 9.30, રીલાયન્સ મૉલ : 9.10, 10.15, 11.50, 2.30, 5.10, 7.50, 10.30, રાજ ઈમ્પિરીયલ મૉલ : 9.10, 10.35, 11.50, 1.15, 2.30, 3.55, 5.10, 6.35, 7.50, 9.15, 10.30, રાજહંસ પ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) : 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 1.30, 2.30, 3.00, 4.00, 5.00, 5.30, 7.30, 8.00, 9.30, 10.00, રાજહંસ પ્રાઈમ (પ્રાઈમ સિનેમા) : 9.30, 12.00, 2.30, 5.00, 7.30, 10.00, વેલેન્ટાઈન મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) : 9.25, 10.20, 11.45, 12.40, 2.05, 3.05, 4.25, 5.25, 6.50, 7.45, 9.20, 10.15, સીટીપ્લસ મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) : 10.00, 12.30, 1.40, 3.00, 4.30, 5.30, 7.00, 8.00, 9.45, 10.35, આયોનોક્સ (ડી આર વર્લ્ડ) : 9.00, 10.10, 11.10, 11.50, 1.45, 2.30, 3.35, 4.20, 5.10,6.55, 7.50, 9.00, 9.45, 10.30, રૂપમ (સુરત) : 3.30, 6.30, 9.30, રૂપલી (રાંદેર ) : 9.45, 12.10, 2.30, 5.00, 7.30, 10.00, પોપકોર્ન મુવીઝ (ટીજીબી) : 11.30, 2.00, 4.30, 7.00, 6.30, વંડર પ્રાઈમ સિનેમા, 3.30, 6.30, 9.30, હાર્મની સુરત : 10.30, 1.30, 4.30, 6.30, 7.30, 10.30, અવધ, 11.00, 11.30, 1.30, 4.00, 6.30, 7.50, 9.00, 10.20,

patakha

પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : 10.30, 4.30, 7.30, 10.30. આયોનોક્સ (રિલાયન્સ મોલ) : 10.15, 3.50, 6.40, 10.20. ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : 9.40, 12.30, 4.10, 7.40, 10.00. આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 10.40, 1.30, 4.20, 7.10, 10.00. સીનેમેક્સ (સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ) : 10.15, 1.15, 7.15, 10.15. સીનેપોલીસ (ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) : 9.00, 1.40, 4.35, 7.30, 10.25. સીટીપ્લસ મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) : 9.40, 12.15, 5.20, 10.30. વેલેન્ટાઈન મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) : 9.40, 2.45, 7.40, 10.20,

અન્ય સમાચારો પણ છે...