તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

guest in london

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
guest in london

સીનેપોલીસ(ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) 10.40,1.30, 4.20, 7.10, 10.00, આયોનોક્સ(વીઆર-સુરત મોલ) 09:00,10:00,01:25, 03:00, 04:20, 07:15, 9.05, 10.10. પીવીઆર(રાહુલરાજ મોલ) 09:00,10:30,12:00, 01:30, 03:00, 04:30, 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, રાજહંસપ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) 9.30,10.30, 12.00, 2.30, 5.00, 7.30, 10.00, 10.30. રાજહંસપ્રાઈમ (ડુમસ રોડ) 12.10,5.25, 8.00, સીટીપ્લસમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) 10:00,12:30, 03:00, 05:30, 07:50, 10:35, સીનેમેક્સ(સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ) 9.45,12.45, 3.45, 6.45, 9.45. આયોનોક્સ(ડી આર વર્લ્ડ) 9.30,10.30, 1.25, 4.20, 7.15, 9.00, 10.15. મહારાજા(સલાબતપુરા) 12.30,3.30, 6.30, 9.30. રતન(સુરત) 9.15,2.30., 5.00, 10.15. વંડરમોલ િસનેમા (સુરત) 10.00,12.30, 3.00, 5.30, 8.00, 10.30.

karsandas

સીનેપોલીસ(ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) 10.30.આયોનોક્સ(વીઆર-સુરત મોલ) 12.30.પીવીઆર(રાહુલરાજ મોલ) 10.00.ઓયનોક્સ(રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) 11.40,5.05, 10.30. આયોનોક્સ(ડી આર વર્લ્ડ) 12.30,

ROKTOK

પીવીઆર(રાહુલરાજ મોલ) 1.00.ઓયનોક્સ(રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) 7.45.આયોનોક્સ(વીઆર-સુરત મોલ) 3.15.આયોનોક્સ(ડી આર વર્લ્ડ) 9.45.સીનેપોલીસ(ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) 1.00.વેલેન્ટાઈનમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) 1.00.અન્ય સમાચારો પણ છે...