અવસાન નોંધ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પ્રજાપતિ: રંભાબેનરાઘવભાઈ પ્રજાપતિ (80) સરથાણાનાકા.

ઈટાલિયા:સમજુબેનઝવેરભાઈ ઇટાલિયા (85) વરાછા.

મહેતા:કમળાબેનજયશંકર મહેતા (80) પુણાગામ.

ઢોલરિયા:ઉજીબેનરવજીભાઈ ઢોલરિયા (85) હીરાબાગ.

તરસરિયા:સમજુબેનનાનજીભાઈ તરસરિયા (76) કતારગામ.

પુંભડિયા:હીરાબેનદિવ્યકુમાર પુંભડિયા (27) કતારગામ.

જરીવાલા:રાજન્દ્રચંપકલાલ જરીવાલા (73) રામપુરા.

વિરાણી:દેવકુરબેનબાબુભાઈ વિરાણી (63) વેડ રોડ.

નાયકા:શાંતાબેનબુધિયાભાઈ નાયકા (75) અમરોલી.

રાઠોડ:ઉષાબેનભીખાભાઈ રાઠોડ (75) ધાસ્તીપુરા.

રાઠોડ:નરેશભાઈધનજીભાઈ રાઠોડ (30) પુણાગામ.

નાસિકવાળા:સ્વાતિબેનપ્રમોદચંદ્ર નાસિકવાળા (57) મહિધરપુરા.

સોની:સનીકમલભાઈ સોની (17) અડાજણ.

કાછડિયા:અંબાબેનબાવભાઈ કાછડિયા (90) વરાછા.

ખેની:જયસુખભાઈદેવરાજભાઈ ખેની (35) યોગીચોક.

સરવૈયા:હંસાબેનમનુભાઈ સરવૈયા (38) કતારગામ.

સાળુંકે:માલતીબેનસાળુંકે (75) પાલનપોર પાટિયા.

રાજપુત:આશાદેવીરૂદ્રેશ્વરપ્રસાદ રાજપુત (90) પાલનપોરનાકા.

પટેલ:ચંદ્રિકાબેનમણીલાલ પટેલ (68) ડભોલી રોડ.

કોઠારી:અશોકભાઈસોમાભાઈ કોઠારી (49) રાંદેર.

ટાઢાણી:નરેશભાઈમનુભાઈ ટાઢાણી (40) અમરોલી.

વાસણવાળા:દામિનીબેનબિપિનચંદ્ર (74) પાલનપોર પાટિયા.

યાદવ:શિવબચ્ચનહેમરાજ યાદવ (70) જહાંગીરપુરા રોડ.

ઝા:અરવિંદકુમાર ઝા (75) પાલ.

ભટ્ટ:જયાબેનભટ્ટ (62) અડાજણ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...