આજે મુસ્લિમ બિરાદરો ઈદની ઉજવણી કરશે

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ચમ્પામસ્જિદ7:00

ગુલામવાલીમસ્જિદ7:15

મુગલીસરા-શાહપોર

મુલ્લામસ્જિદ7:00

અબ્બાસમસ્જિદ6:25

પટવામસ્જિદ6:15

ચમ્પામસ્જિદ6:25

મહકામામસ્જિદ6:40

શાબરીમસ્જિદ7:00

અડાજણ-ગોરાટ

અનવરમસ્જિદ7:00

અબરારમસ્જિદ7:00

રોશનમસ્જિદ7:00

ઇબ્રાહિમમસ્જિદ7:00

અલીરોયલમસ્જિદ7:00

મુહમ્મદીમસ્જિદ7:00

ચરગાડમસ્જિદ6:45

ચલાબ્બીમસ્જિદ6:30

મકુબરામસ્જિદ6:30

શફાઇમસ્જિદ6:25

યતિમખાના9:00

બોટાવાલા8:30

શહેરમાં વિવિધ મસ્જિદોમાં નમાઝ અદાનો ટાઇમ