મારા શહેરમાં આજે

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મારા શહેરમાં આજે

વયસ્ક અનાવિલ સંગઠન

સ્થળ: સંસ્કારભવન, દયાળજી આશ્રમ. } બપોરે 4 વાગ્યે

ક્રિષ્ણાયંગ એન્ડ સિનિયર સિટીઝન ક્લબ

સ્થળ: મૂકબધિરસંસ્થા, , અડાજણ } બપોરે 5 વાગ્યે

સુરતતપગચ્છ રત્નત્રયી સંઘ ટ્રસ્ટ

સ્થળ: આરાધનાભવન, સુભાષ ચોક, ગોપીપુરા. } સવારે 9:15 વાગ્યે

શ્રીસત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશન

સ્થળ: SMCહોલ, સુદામાચોક, મોટા વરાછા. } સવારે 5 વાગ્યે, બપોરે 2 વાગ્યે, રાત્રે 8:30

હરિઓમવરિષ્ઠ નાગરિક પરિવાર કેન્દ્ર

સ્થળ: સિનિયરસિટીઝન હોલ, ઈશિતા પાર્ક પાસે, અડાજણ રોડ. } બપોરે 4:30 વાગ્યે

સાહિત્યોપચારપર ડૉ. અશ્વિન દેસાઈનું વક્તવ્ય

સ્થળ: સંસ્કારભવન, સાહિત્ય સંગમ, ગોપીપુરા } સાંજે 6 વાગ્યે

િસટી ડાયરી

અન્ય સમાચારો પણ છે...