રાજ્યના ચાર શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાજ્યના ચાર શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવ

શહેરજૂનો નવો

અમદાવાદ67.51 67.56

વડોદરા 66.53 66.58

રાજકોટ 66.67 66.72

સુરત 67.27 67.32

રાજ્યનાચાર શહેરોમાં ડીઝલના ભાવ

શહેરજૂનો નવો

અમદાવાદ59.82 61.14

વડોદરા 59.44 60.76

રાજકોટ 59.56 60.88

સુરત 59.70 61.02

પેટ્રોલમાં લિટરે 5 પૈસા અને ડીઝલમાં ~1.26નો વધારો

અન્ય સમાચારો પણ છે...