તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

KGF પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : 9.45, 1.00, 4.15, 7.30,

3 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

KGF

પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : 9.45, 1.00, 4.15, 7.30, 10.45. આયોનોક્સ ( રીલાયન્સ મૉલ) : 10.00, 4.15, 10.00. આયનૉકસ્. ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : ATMOS: 9.30, 12.45, 3.45,7.00, 10.15. આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 9.30, 12.30, 3.45, 7.00, 10.00. આયોનોક્સ (ડી આર વર્લ્ડ) : 9.30, 12.30, 3.45, 6.45, 10.00), સીનેમેક્સ (સેન્ટ્રલ આઇરીશ મોલ ) : 9.00, 3.40, 6.55. સીનેપોલીસ (ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) : 9.30, 10.30, 5.20, 9.50. સીટીપ્લસ મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) : 11.30, 5.30, 10.40. વેલેન્ટાઈન મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) : સવારે 10.00, રાત્રે 10.00. રાજહંસ પ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) : 9.25,2.30, 10.20), રાજહંસ (પ્રાઈમ) : બપોરે 2.00, સાંજે 7.40. રાજહંસ (વન્ડર પ્રાઈમ) : 10.15, 1.00, 6.45. અપના (સુરત) : બપોરે 3.00, રાત્રે 9.00. અવધ (સુરત) ઃ બપોરે 3.00. હાર્મની : 12.30, સાંજે 6.30.

2.0 3d in Hindi

પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : 8.00, 9.00, 11.15, 12.15, 2.30, 3.30, 5.45, 6.45, 9.00, 10.00 ATMOs : 10.00, 1.15, 4.30, 11.00, ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : 8.30, 9.50 ,11.45,1.00 ,2.45,4.10,6.00 7.20 9.15 ,10.30 ATMos: 11.00, 2.10, 5.20, 8.30. આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 8.15, 8.45,11.30,12.00, 2.45, 3.15,5.55, 6.35, 9.10, 9.45 ATMOS : 9.30, 12.45, 4.00, 7.15, 10 આયોનોક્સ (ડી આર વર્લ્ડ) : 8.40 , 10.00, 11.50, 1.15, 3.00, 4.15, 6.10, 7.30, 9.20, 10.40 આયોનોક્સ ( રીલાયન્સ મૉલ) : 9.50, 1.00, 4.10, 7.20, 10.30, સીનેમેક્સ (સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ) : 9.00, 12.15, 3.30, 6.45, 10.00. સીનેપોલીસ (ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) : 8.00, 8.45, 9.30, 12,05, 2.40, 3.25, 4.10, 6.00, 7.30, 9.20, 10.05, સીટીપ્લસ મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) : 11.45, 2.45, 10.10. વેલેન્ટાઈન મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) : 9.50, 12.45, 3.35, 6.25, 9.45. રાજહંસ પ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) : 8.00, 10.45, 1.30, 4.30, 7.25, 10.25. રાજહંસ વન્ડર (પ્રાઈમ સિનેમા) : 10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00. ટાઇમ (સુરત) : 10.00, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45.

અન્ય સમાચારો પણ છે...