તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

junglee સુરત પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : સવારે 9.00, રાત્રે

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

junglee

સુરત પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : સવારે 9.00, રાત્રે 8.00, 10.00, 4.00, 10.00. ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : ATMOS :10.30, 12.30, 1.30, 4.30, 6.30. 7.20, 10.15. આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 10.10, 1.00, 3.50, 6.40, 9.30. આયોનોક્સ (ડી આર વર્લ્ડ, આઈ માતા રોડ) :9.30, 10.30, 1.30, 3.30, 4.30, 7.20, 9.15, 10.15. ઓયનોક્સ (રિલાયન્સ મોલ, ઉધના) : 9.00, 2,00, 5.00, 10.20. સીનેમેક્સ (સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ) :10.30, 4.15, 7.15, 10.15, સીનેપોલીસ (ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) : 10.10, 3.50, 6.40, 9.30. વેલેન્ટાઈન મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) : સવારે 9.45, રાત્રે 10.15.

A WARNER BROS

સુરત પીવીઆર (રાહુલરાજ મોલ) : સાંજે 4.55, ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : 12.15, 5.30, 10.30/ આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 9.35, 5.15, 10.30 આયોનોક્સ (ડી આર વર્લ્ડ, આઈ માતા રોડ) : 9.55, 2.45, 8.00. ઓયનોક્સ (રિલાયન્સ મોલ, ઉધના) : 11.45, સાંજે 7.45), સીનેપોલીસ (ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) :સાંજે 7.10, રાજહંસ પ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) : બપોરે 12.45, સાંજે 5.45. રાજહંસ (પ્રાઈમ) : 12.15, રાજહંસ (પ્રાઈમ, કામરેજ) : 12.45, સાંજે 8.30, હાર્મની (સુરત) : 7.00. રતન સિનેમા (સુરત) ઃ 1.00, 4.00, 7.00, 10.00, અવધ (સુરત) : 11.20, 4.50, 7.10, ટાઇમ (સુરત) : 1.30, સાંજે 4.00

captain marvel

ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : 9.00, 2.25, 7.50, વેલેન્ટાઈન મલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) : 9.40. ઓયનોક્સ (રિલાયન્સ મોલ, ઉધના) : 12.00. આયોનોક્સ (વીઆર-સુરત મોલ) : 9.00, 3.55.

BADALA

ઓયનોક્સ (રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) : 4.00; 11.00; રાજહંસ (પ્રાઈમ) : 10.30. રાજહંસ પ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) : 9.50, 12.00, 2.30, 7.10, 10.20.

અન્ય સમાચારો પણ છે...