અવસાન નોંધ

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મિસ્ત્રી :સુરેશચંદ્ર નાનુભાઇ મિસ્ત્રી (75),બી-17 શીતલ પાર્ક સોસાયટી છાપરા નવસારી

ગડ્ડમ:કેશવભાઇ બાલુભાઇ ગડ્ડમ (57),ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી શિવાજીચોક,વિજલપોર નવસારી

ગજેરા:રળીયાતબેન લક્ષ્મણભાઇ ગજેરા (93),ગજેરા પેલેસ જલાલપોર રોડ નવસારી

પટેલ:પ્રેમીલાબેન છગનભાઇ પટેલ (83),તીરૂપતીનગર,નંદનવન પાછળ,વિજલપોર નવસારી

ઓડ:રમણભાઇ મોતીભાઇ ઓડ (62),કપ્લેથા રજ્જાકભાઇ ઇટના ભઠ્ઠાઓ ચોર્યાસી સુરત

મિસ્ત્રી:રમીલાબેન મોરારજીભાઇ મિસ્ત્રી (83),કોલાસાણા હરિજનવાસ જલાલપોર નવસારી

સૌજન્ય: નવસારીસ્મશાનભૂમિ અગ્નિસંસ્કાર સહાયક ટ્રસ્ટ વિરાવળ, નવસારી

અન્ય સમાચારો પણ છે...