અવસાન નોંધ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ચૌધરી : ગિરીશભાઈમગનભાઈ ચૌધરી (ઉ.વ. 45), જૂની પાણીની ટાંકી, મામા ચેવડાવાળાની ગલી, નવસારી.

વ્યાસ:ઈન્દિરાબેન નરેન્દ્રભાઈ વ્યાસ (ઉ.વ. 80), બ્રાહ્મણ ફળિયું, ગણેશ-સિસોદ્રા, તા.જિ. નવસારી.

પાટીલ:પંડિત દિપા પાટીલ (ઉ.વ. 77), વનગંગા સોસાયટી, વિજલપોર, જિ. નવસારી.

પટેલ:ભરત ભીખુભાઈ પટેલ (ઉ.વ. 58), નાનીબેન ચાલ, પટેલવાડી, નાગરદાસ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ-60

હળપતિ:સોમાભાઈ લલ્લુભાઈ હળપતિ (ઉ.વ. 37), મુ.પો. છીણમ, મંદિર ફળિયા, તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી.

રાઠોડ: પિન્કેશમહેશભાઈ રાઠોડ (ઉ.વ. 20), કબીલપોર બજાર, મોટી ચોવીસી, ગ્રામપંચાયત પાછળ, તા.જિ. નવસારી.

રાઠોડ: મહેશભાઈગોરખભાઈ રાઠોડ (ઉ.વ. 35), મુ.પો. વિરાવળ, ચોરમલા ફળિયા, તા.જિ. નવસારી.

બાગડે:વસંતભાઈ વેડુભાઈ બાગડે (ઉ.વ. 80), મુ. વેડછા, ગાંધીનગર ગોલ ફળિયું, તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી.

નાયકા:શૈલેષભાઈ જીતુભાઈ નાયકા (ઉ.વ. 30), ભગત ફળિયુ, વિજલપોર, તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી.

સૌજન્ય : નવસારી સ્મશાનભૂમિ અગ્નિસંસ્કાર સહાયક ટ્રસ્ટ વિરાવળ, નવસારી.

અન્ય સમાચારો પણ છે...