અવસાન નોંધ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
નાયક: હસમુખભાઈરણછોડજી નાયક (ઉ.વ. 79), 37/બી, વૃંદાવન સોસાયટી, જમાલપોર પાટીલ:કાસુબાઈદીપચંદ પાટીલ (ઉ.વ. 80), મુ. વિજલપોર, રાધાનગર, નવસારી.

પટેલ:સવિતાબેનખુશાલભાઈ પટેલ (ઉ.વ. 74), 4-જે.કે. ટાવર હા. સોસાયટી, કબીલપોર, ગ્રીડ, તા.જિ. નવસારી

પટેલ:જગુભાઈછીતાભાઈ ઉર્ફે કુવરજીભાઈ પટેલ (ઉ.વ. 87), મુ. સરોણા, પો. પેરા, વાયા-ગુરૂકુલસુપા, તા.જિ. નવસારી.

લાડ:ભગવાનજીગોપાળજી લાડ (ઉ.વ. 85), 7/712 નવી ચાલી, ખત્રીવાડ, ક્ષત્રિય વિદ્યાભવનની સામે, પુરવાડ સ્ટ્રીટ, નવસારી.