કરન્સી માર્કેટ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વાપી, શુક્રવાર, ૩૦ મે ૨૦૧૪
અમેરિકન ડોલર ૫૯.૦૪ ઝપાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ ૯૮.૬૮ ઝ કેનેડિયન ડોલર ૫૪.૩૪ ધ્યૂરો ૮૦.૩૮ ઝ સ્વિસ ફ્રાંક ૬૫.૮૧ ઝ જાપાનીઝ યેન ૫૮.૧૧ ધ્ ચાઇનિઝ યુઆન ૯.૪૬ ઝ ઓસ્ટ્રે. ડોલર ૫૪.૮૭ ઝ
ધ્

-૩૨૧.૯૪
૨૪,૨૩૪.૧૫