• Gujarati News
  • ાર્ૂઞ્ર્ોર ર્ખ્ઘ્ઞ્ ૩ ૈૂન્જ

ાર્ૂઞ્ર્ોર ર્ખ્ઘ્ઞ્ ૩ ૈૂન્જ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વાપી કાર્યાલય પ્લોટ નં. ૩, વૈશાલી ચાર રસ્તા નજીક, સોની શો-રૂમની ઉપર, ને. હા. નં. -૮. ફોન નં. :૯૩૭૬૪૮૬૨૧૧/૧૩, ફેકસ નં. :૯૩૭૬૪૮૬૨૧૨
વલસાડ કાર્યાલય ૨૦૩, બીજો માળ, ટ્રેડ સેન્ટર, અદીના પેલેસની બાજુમાં, સ્ટેશન રોડ, વલસાડ. ફોન નં. : ૯૩૭૬૪૮૬૨૧૪/૧૫

ગુરૂવાર. ૨૯ મે ૨૦૧૪
વાપી
સૂર્યોદય
૦૫:૫૪
સૂર્યાસ્ત
૧૯:૨૦
૨૯ મે
૩૦ મે
૩૧ મે
૩૯.૦ --
૨૫.૦ --
૩૮.૦
૨૫.૦ --
૩૮.૦ --
૨૫.૦ --
સૂર્યોદય
૦૫:૫૪
સૂર્યાસ્ત
૧૯:૨૦
૩૫.૯
૨૪.૧