ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Business » Personal Finance» આ 5 સંકેતો બતાવે છે કે તમે બની શકો છો અમીર, ગુમાવશો નહિ ચાન્સ | anyone can become rich if he understand these 5 opportunities

  આ 5 સંકેતો બતાવે છે કે તમે બની શકો છો અમીર, ગુમાવશો નહિ ચાન્સ

  moneybhaskar.com | Last Modified - Apr 26, 2018, 07:06 PM IST

  entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ધનિક બનવા માટે નસીબની સાથે સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ મહત્ત્વની છે. ક્યારેક સ્ટ્રેટેજી વધુ કામિયાબ નીવડે છે. મેનેજમેન્ટ અને કેરીયરને લગતા વિશ્વના મોટા ભાગના એક્સપર્ટસ હંમેશા આવું માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમીર બનવું કે નહિ તે તમે પોતે નક્કી કરો છો. તમારા વિચારો, વર્તન, દ્રષ્ટિકોણ અને આદતો એ વાતનો ઇશારો કરે છે કે તમે અમીર બનશો કે નહિ.

   ઇશારાને સમજો


   entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે આ તકો અને ઇશારાને સમજી શકો છો કે નહિ. કેવી રીતે? અહીં એવી કેટલીક તકો અંગે અમે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમે જો ચૂકી ન જાવ તો ધનિક બનવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે તેને ચૂકી જાવ તો અમીરી તમારાથી જોજનો દૂર ચાલી જાય છે.

   ચા વેચતો આસુમલ બન્યો ગુરુ આસારામ, આ રીતે ઊભુું કર્યું રૂ.2300 કરોડનું સામ્રાજ્ય

   ક્યા ક્યા ચાન્સ છે તે આગળ વાંચો...

  • વિશ્વના ટોચના રોકાણકાર વોરેન બફેટ. ફાઇલ ફોટો.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વિશ્વના ટોચના રોકાણકાર વોરેન બફેટ. ફાઇલ ફોટો.

   નવી દિલ્હીઃ ધનિક બનવા માટે નસીબની સાથે સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ મહત્ત્વની છે. ક્યારેક સ્ટ્રેટેજી વધુ કામિયાબ નીવડે છે. મેનેજમેન્ટ અને કેરીયરને લગતા વિશ્વના મોટા ભાગના એક્સપર્ટસ હંમેશા આવું માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમીર બનવું કે નહિ તે તમે પોતે નક્કી કરો છો. તમારા વિચારો, વર્તન, દ્રષ્ટિકોણ અને આદતો એ વાતનો ઇશારો કરે છે કે તમે અમીર બનશો કે નહિ.

   ઇશારાને સમજો


   entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે આ તકો અને ઇશારાને સમજી શકો છો કે નહિ. કેવી રીતે? અહીં એવી કેટલીક તકો અંગે અમે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમે જો ચૂકી ન જાવ તો ધનિક બનવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે તેને ચૂકી જાવ તો અમીરી તમારાથી જોજનો દૂર ચાલી જાય છે.

   ચા વેચતો આસુમલ બન્યો ગુરુ આસારામ, આ રીતે ઊભુું કર્યું રૂ.2300 કરોડનું સામ્રાજ્ય

   ક્યા ક્યા ચાન્સ છે તે આગળ વાંચો...

  • ભારતના સૌથી ધનિક બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણી અને ચીનના સૌથી ધનિક જેક મા.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભારતના સૌથી ધનિક બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણી અને ચીનના સૌથી ધનિક જેક મા.

   નવી દિલ્હીઃ ધનિક બનવા માટે નસીબની સાથે સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ મહત્ત્વની છે. ક્યારેક સ્ટ્રેટેજી વધુ કામિયાબ નીવડે છે. મેનેજમેન્ટ અને કેરીયરને લગતા વિશ્વના મોટા ભાગના એક્સપર્ટસ હંમેશા આવું માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમીર બનવું કે નહિ તે તમે પોતે નક્કી કરો છો. તમારા વિચારો, વર્તન, દ્રષ્ટિકોણ અને આદતો એ વાતનો ઇશારો કરે છે કે તમે અમીર બનશો કે નહિ.

   ઇશારાને સમજો


   entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે આ તકો અને ઇશારાને સમજી શકો છો કે નહિ. કેવી રીતે? અહીં એવી કેટલીક તકો અંગે અમે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમે જો ચૂકી ન જાવ તો ધનિક બનવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે તેને ચૂકી જાવ તો અમીરી તમારાથી જોજનો દૂર ચાલી જાય છે.

   ચા વેચતો આસુમલ બન્યો ગુરુ આસારામ, આ રીતે ઊભુું કર્યું રૂ.2300 કરોડનું સામ્રાજ્ય

   ક્યા ક્યા ચાન્સ છે તે આગળ વાંચો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ધનિક બનવા માટે નસીબની સાથે સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ મહત્ત્વની છે. ક્યારેક સ્ટ્રેટેજી વધુ કામિયાબ નીવડે છે. મેનેજમેન્ટ અને કેરીયરને લગતા વિશ્વના મોટા ભાગના એક્સપર્ટસ હંમેશા આવું માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમીર બનવું કે નહિ તે તમે પોતે નક્કી કરો છો. તમારા વિચારો, વર્તન, દ્રષ્ટિકોણ અને આદતો એ વાતનો ઇશારો કરે છે કે તમે અમીર બનશો કે નહિ.

   ઇશારાને સમજો


   entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે આ તકો અને ઇશારાને સમજી શકો છો કે નહિ. કેવી રીતે? અહીં એવી કેટલીક તકો અંગે અમે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમે જો ચૂકી ન જાવ તો ધનિક બનવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે તેને ચૂકી જાવ તો અમીરી તમારાથી જોજનો દૂર ચાલી જાય છે.

   ચા વેચતો આસુમલ બન્યો ગુરુ આસારામ, આ રીતે ઊભુું કર્યું રૂ.2300 કરોડનું સામ્રાજ્ય

   ક્યા ક્યા ચાન્સ છે તે આગળ વાંચો...

  • વિશ્વના ટોચના રોકાણકાર વોરેન બફેટ... ફાઇલ ફોટો
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વિશ્વના ટોચના રોકાણકાર વોરેન બફેટ... ફાઇલ ફોટો

   નવી દિલ્હીઃ ધનિક બનવા માટે નસીબની સાથે સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ મહત્ત્વની છે. ક્યારેક સ્ટ્રેટેજી વધુ કામિયાબ નીવડે છે. મેનેજમેન્ટ અને કેરીયરને લગતા વિશ્વના મોટા ભાગના એક્સપર્ટસ હંમેશા આવું માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમીર બનવું કે નહિ તે તમે પોતે નક્કી કરો છો. તમારા વિચારો, વર્તન, દ્રષ્ટિકોણ અને આદતો એ વાતનો ઇશારો કરે છે કે તમે અમીર બનશો કે નહિ.

   ઇશારાને સમજો


   entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે આ તકો અને ઇશારાને સમજી શકો છો કે નહિ. કેવી રીતે? અહીં એવી કેટલીક તકો અંગે અમે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમે જો ચૂકી ન જાવ તો ધનિક બનવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે તેને ચૂકી જાવ તો અમીરી તમારાથી જોજનો દૂર ચાલી જાય છે.

   ચા વેચતો આસુમલ બન્યો ગુરુ આસારામ, આ રીતે ઊભુું કર્યું રૂ.2300 કરોડનું સામ્રાજ્ય

   ક્યા ક્યા ચાન્સ છે તે આગળ વાંચો...

  • એમેઝોનના ફાઉન્ડ, બેઝોસ
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એમેઝોનના ફાઉન્ડ, બેઝોસ

   નવી દિલ્હીઃ ધનિક બનવા માટે નસીબની સાથે સ્ટ્રેટેજી પણ ખૂબ મહત્ત્વની છે. ક્યારેક સ્ટ્રેટેજી વધુ કામિયાબ નીવડે છે. મેનેજમેન્ટ અને કેરીયરને લગતા વિશ્વના મોટા ભાગના એક્સપર્ટસ હંમેશા આવું માને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, અમીર બનવું કે નહિ તે તમે પોતે નક્કી કરો છો. તમારા વિચારો, વર્તન, દ્રષ્ટિકોણ અને આદતો એ વાતનો ઇશારો કરે છે કે તમે અમીર બનશો કે નહિ.

   ઇશારાને સમજો


   entrepreneur.comના એક રીપોર્ટ અનુસાર, લાઇફ હંમેશા તમને અમીર બનવાની તકો અને ઇશારા આપતી રહે છે. એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે આ તકો અને ઇશારાને સમજી શકો છો કે નહિ. કેવી રીતે? અહીં એવી કેટલીક તકો અંગે અમે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમે જો ચૂકી ન જાવ તો ધનિક બનવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે તેને ચૂકી જાવ તો અમીરી તમારાથી જોજનો દૂર ચાલી જાય છે.

   ચા વેચતો આસુમલ બન્યો ગુરુ આસારામ, આ રીતે ઊભુું કર્યું રૂ.2300 કરોડનું સામ્રાજ્ય

   ક્યા ક્યા ચાન્સ છે તે આગળ વાંચો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Personal Finance Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Business Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આ 5 સંકેતો બતાવે છે કે તમે બની શકો છો અમીર, ગુમાવશો નહિ ચાન્સ | anyone can become rich if he understand these 5 opportunities
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Business

  Trending

  X
  Top