તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ઉત્તર ગુજરાત ગંજ બજારના ભાવ

એક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

કલોલ

ઘઉં 325 – 370

એરંડા 735 - 747

બાજરી 370

રાયડો 722 – 731

ડાંગર 292- 350

જવ 350-356

મહેસાણા

ઘઉં331-366

જીરૂ1500-2220

એરંડા727-737

રાયડો680-806

તલ1851

ગવાર639

મેથી780-852

સવા749-817

અજમો1100-1740

આંબલિયાસણ

ઘઉં300-385

બાજરી361

એરંડા727-738

રાયડો695-719

ગવાર527

જવ340

વિજાપુર

વરીયાળી1400

રાયડો715-738

એરંડા727-755

મગફળી1075

કપાસ725-1012

બાજરી270-401

ઘઉં330-412

જુવાર589

ચણા696-746

કુકરવાડા

રાયડો690-717

એરંડા730-758

કપાસ650-1015

ઘઉં332-395

ગોઝારીયા

રાયડો724-730

એરંડા723-738

કપાસ805-1010

બાજરી377

ઘઉં320-351

જુવાર660-700

વિજાપુર શાક માર્કેટ

ફુલાવર20-50

કોબીજ20-40

રવૈયા30-111

મરચાં400

પાકાંટામેટાં50-150

કારેલાં500

દૂધી20-120

કાકડી140

ભટ્ટા30-100

ભીંડા200-650

લીલીડુંગળી100

વિસનગર

જીરૂ1300-2250

વરીયાળી900-2150

ઘઉં331-385

જુવાર781

બાજરી270-461

ચણા733

ગવાર599-670

રાયડો680-801

એરંડા733-770

મેથી600-825

કપાસ651-1045

ઉનાવા

કપાસ661-1031

એરંડા737-749

રાયડો723-780

ઊંઝા

જીરૂ2100-3601

વરીયાળી735-2436

ઇ.ગુલ1760-2231

સરસવ803-1100

રાયડો714-826

તલ1715-2200

અસેળિયો645

મેથી790-900

ધાણા681-1428

સવા712-950

અજમો615-2530

બહુચરાજી

ઘઉં310-333

એરંડા735-741

રાયડો720-760

જીરૂ2180-2533

ગવાર626

ચણા708-727

સવા752

સતલાસણા

ઘઉં330-369

બાજરી420-440

ચણા726-730

એરંડા720-741

વરીયાળી1200-2290

રાયડો714-736

જોટાણા

ઘઉં310

એરંડા735-737

રાયડો701-710

લાલામરચાં750-1425

કપાસ775

ઇડર

ઘઉં 353-402

અેરંડા 730-745

તુવર 890-1011

મકાઇ 310-353

ગવાર 630-689

અડદ 850-901

સોયાબીન 655-700

ભિલોડા

ઘઉં325-436

મકાઇ 300-362

કપાસ 830-910

અેરંડા 700-725

મગફળી 800-900

ગવાર 620-650

તુવેર 900-920

અડદ 750-900

ચણા 700-740

બાજરી 310-350

જવ 300-380

જુવાર 480-520

તલોદ

ઘઉં 346-475

અેરંડા 722-745

વરlયાળી1401-2171

કપાસ 825-980

ડાંગર જયા290-309

ચણા 650-700

ગવાર 650-745

મકાઇ 300-321

પ્રાંતિજ

અેરંડા 680-710

ઘઉં 340-405

બાજરી 350-400

ગવાર 570-600

ડાંગરગુજરી270-331

સલાલ

ઘઉં325-380

બાજરી 300-350

ડાંગરગુજરી280-330

મોડાસા

એરંડા700-751

રાયડો600-715

કપાસ780-880

મકાઇ250-318

ઘઉંએવરેજ340-348

ઘઉં(173)345-375

ઘઉંલોકવન345-390

ઘઉં(496)બેસ્ટ

380-415

ઘઉં(496)મીડીયમ

350-370

ચણા700-860

વરીયાળી1250-1502

ટીંટોઇ

ઘઉં320-351

મકાઇ290-340

ચણા600-718

કપાસ700-840

પાલનપુર

ઘઉં 349-394

બાજરી 430-487

ચણા 695-760

એરંડા 740-761

રાયડો 691-756

વરીયાળી1100-2200

રાજગરો 848-1000

વાવ

જીરૂ 1801-2700

એરંડા 731-754

રાયડો 704-750

ઘઉં 321

થરા

જીરૂ 2160-2770

એરંડા 745-758

રાયડો 720-750

રાઇ 710-844

ઘઉં 330-393

બાજરી 475-520

રાજગરો 850-930

અજમો 1100

ચણા 700-757

મેથી 830-832

શિહોરી

જીરૂ 2192-2585

એરંડા739-750

રાયડો 685-721

બાજરી 432-471

રાજગરો 850-960

ઇકબાલગઢ

ઘઉં 330-405

બાજરી 361-367

ચણા 707-714

એરંડા 742-750

રાયડો 709-716

વરીયાળી1280-2300

રાજગરો 875-945

કપાસ 700-800

વડગામ

ઘઉં 320-331

એરંડા 744-761

રાયડો 721-760

રાજગરો 971

ગવાર 676-680

જવ 330-335

ચણા 726-735

ભાભર

એરંડા 743-757

રાયડો 700-740

જીરૂ 2400-2700

થરા

જીરૂ 2160-2770

એરંડા 745-758

રાયડો 720-750

રાઇ 710-844

ઘઉં330-393

બાજરી 475-520

રાજગરો 850-930

અજમો 1100

ચણા 700-757

મેથી 830-832

શિહોરી

જીરૂ 2192-2585

એરંડા 739-750

રાયડો 685-721

રાજગરો 850-860

બાજરી 470-471
અન્ય સમાચારો પણ છે...