તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

શ્રેષ્ઠ શૈક્ષણીક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવી િવદ્યાર્થીઓ ઉજ્જવળ કારકિર્દીનું િનર્માણ કરે

એક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ભાવનગર િજલ્લાનાં તાલુકા લેવલે વાત કરીએ તો મહુવા તાલુકાની ધ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ (S.O.S.) મો.7433997461, શ્રી રામકૃષ્ણ સ્કુલ એન્ડ હોસ્ટેલ મો.7878267060, મંગલમૂિર્ત િવદ્યાલય મો.9375849013, એન. એન.મહેતા સ્કુલ મો.02844-224944, બેલુર િવદ્યાલય મો.7202898995, નવકાર કલાસીસ મો.9428078427, સ્વાિમનારાયણ ગુરૂકુળ મો.7265024024, િવદ્યા િવહાર એજ્યુ. ટ્રસ્ટ મહુવા મો.9924883058, હેપી કિડ્ઝ મો.9428078230, વી.એલ. માંગુકિયા (ઓથાવાળા) માધ્યમીક શાળા મો.9638266416, તળાજા તાલુકામાં શ્રી જ્ઞાનમંજરી સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ-પાવઠી મો.99783 29911, કે.કે. િવદ્યાલય -મણાર મો.9157 337483, ભાવનગરની શ્રી િવદ્યાલય િવદ્યા સંકુલ-જુના રતનપર મો.9687 139958, શ્રી મતિ એમ. એ. જાની જીવન શાળા - અાંબરડી મો.9427051000, પાલિતાણા તાલુકાની શ્રી લોક િવદ્યાલય -વાળુકડ મો.9428618999, િશહોર તાલુકાની ગોપીનાથજી મહિલા કોલેજ મો.9510329095, શ્ર સચ્ચિદાનંદ ગુરૂકુળ િવદ્યાલય મો.9714028474, િવદ્યા મંજરી જ્ઞાનપીઠ સંસ્કૃતિ સ્કુલ મો.94280 52171, મુદ્રા ટયુશન કલાસીસ મો.9925331629, ઓમ કલાસીસ મો.9924075179, માતૃશ્રી શ્રીમતિ જે.કે.છોટાળા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-કોળીયાક મો.0278-2884317, સેટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ ઇગ્લીંશ મીડીયમ-પાલીતાણા મો.7265841905, નાલંદા િવદ્યાલય શૈક્ષણીક સંકુલ - ભોરીંગડા મો.9825129270, શ્રી ડી.ટી. સવાણી સ્કુલ - ગારીયાધાર મો. 9428591765, શ્રી એમ.ડી. પટેલ હાઇસ્કુલ/હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ-ગારીયાધાર, શ્રી રા.મો.શાહ હાઇસ્કુલ -ગારીયાધાર જેવી વર્ષોથી પરીણામલક્ષી શૈક્ષણીક કાર્ય સાથે કાર્યરત શૈક્ષણીક સંસ્થાઓ છે. તોદરેક વાલીઓએ ઉપરોક્ત શૈક્ષણીક સંસ્થાની રૂબરૂ મુલાકાત લઇ પોતાના બાળકને પ્રવેશ અપાવી િવદ્યાર્થીની ઉજ્જવળ શૈક્ષણીક કારકિર્દીનું િનર્માણ કરે.
અન્ય સમાચારો પણ છે...