પસંદગીના નંબરની હરાજી:વલસાડ RTOમાં બાઈક, મોપેડ, ચાર અને આઠ પૈડાવાળા ખાનગી વાહનોના પસંદગીના નંબર માટે બોલી લગાવી શકાશે

વલસાડએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

વલસાડ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી દ્વારા મોટરીંગ પબ્લિકની સગવડતા માટે પસંદગીના નંબરની ફાળવણી માટે ઓનલાઈન ફેર હરાજી શરૂ કરવામાં આવી છે. બે, ચાર અને આઠ પૈડાવાળા પ્રાઈવેટ વાહનોના નંબરો માટે ફેર હરાજી કરાશે. જેમાં બાઈક અને મોપેડની GJ15EA, GJ15DS અને GJ15DR સિરિઝના 0001 થી 9999, ફોર વ્હીલરમાં GJ15CM અને GJ15CN સિરિઝના 0001 થી 9999 તેમજ ટ્રાન્સ્પોર્ટ વ્હીકલ (આઠ પૈડાવાળા) પ્રાઈવેટ વાહનો માટે GJ15AV સિરિઝના 0001થી 9999 નંબર માટે ફેરહરાજી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ નંબરો મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવનાર વાહન માલિકો તેમના વાહનો રજિસ્ટ્રેશન કરાવી ઓનલાઇન http/privahan.gov.in/fancy પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી હરાજીમાં ભાગ લઈ શકશે. તે માટેની સુચના આ મુજબ છે. (1) તા.09-01-2023ના રોજ દિવસે 04-૦૦ વાગ્યાથી તા.11-01-2023ના રોજ દિવસે 03-59 વાગ્યા સુધી AUCTION માટેનું ફોર્મ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે અને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. (2) તા.11-1-2023ના રોજ દિવસે 04-00 કલાકથી તા.13-01-2023ના રોજ દિવસે 04-00 કલાક સુધી હરાજી માટેનું બિડિંગ ખૂલશે. (3) અરજદારોએ વાહન ખરીદ કર્યાની તારીખથી 7 દિવસની અંદર CNA ફોર્મ ભરેલું હોવું જોઈએ. વેલીડ CNA ફોર્મ રજૂ નહી કરનાર અરજદારને હરાજીમાં નિષ્ફળ જાહેર કરવામાં આવશે. (4) હરાજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાના પાંચ દિવસમાં નાણાં જમા કરાવવાના રહેશે. અરજદાર જો આ નિયત સમયમર્યાદામાં નાણાં ચુકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો જે તે નંબર માટે મુળ ભરેલી રકમ જપ્ત કરી જે તે નંબરની ફરી હરાજી કરવામાં આવશે. ઓનલાઈન ઓકશન દરમિયાન અરજદારે RBI દ્વારા નકકી કરેલા દરે ચાર્જ ચુકવવાના રહેશે. (5) વાહનના સેલ લેટરમાં સેલ તારીખથી નિયમ મુજબના દિવસના અંદરના જ અરજદારો હરાજીમાં ભાગ લેવા અરજી કરી શકશે. સમય બહારની અરજીઓ ૨દ્દ કરવામાં આવશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...