આયોજન:તાપીમાં ગોલ્ડન અને સિલ્વર નંબર માટે ઇ-ઓક્શન થશે

વ્યારા7 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • પસંદગીના નંબર ફાળવવા RTOનું આયોજન

એ.આર.ટી.ઓ કચેરી વ્યારા, દ્વારા મોટરીંગ પબ્લિકની સગવડતા માટે ગોલ્ડન અને સિલ્વર નંબરની પસંદગીની ફાળવણી માટે ઓનલાઈન ઈ-ઓક્શન શરૂ કરવામાં આવી છે. જે મુજબ મોટર-સાયકલ માટેનાં નંબર માટેની સીરીઝ GJ-26-AA,AD,R,S,AC તેમજ ફોર વ્હીલર માટે GJ-26-AB (RE-AUCTION) માટે શરૂ કરવામાં આવનાર છે. ઈચ્છા ધરાવનાર વાહન માલીકો તેમના વાહનનોનું http://parivahan.gov.in//fancy પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લઈ શકશે છે.

જેમાં તા. ૧૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૨ સુધી RE-AUCTION ઓનલાઈન માટે ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશન તથા એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. તા.૨૦-૦૫-૨૦૨૨ ઈ-ઓકશનનું બિડીંગ ઓપન થશે. તથા તા.૨૧-૦૫-૨૦૨૨ના રોજ ફોર્મ આર.ટી.ઓ કચેરી વ્યારા ખાતે જમા કરવાના રહેશે. અરજદારો ફેન્સી નંબર મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો ઉપર દર્શાવેલ વેબ સાઈટ ઉપર જઈને સી.એન.એ ફોર્મ વાહન ખરીદીના સાત દિવસમાં ઓનલાઈન ભરવાનું રહેશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...