કપાસમાં રોગચાળો:ઝાલાવાડમાં કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઇયળ અને ચુસિયા રોગથી ખેડૂતો પરેશાન

સુરેન્દ્રનગર21 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • ખેડૂતોની સીમમાં ફાલ અને જીંડવા બેસી ગયા છે, ત્યારે રોગ દેખાતા મુશ્કેલીઓ વધી

સુરેન્દ્રનગરમાં ચોમાસામાં કપાસનુ વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા કરવામા આવ્યું છે અને પાક નીકળવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળ અને ચુસીયાના રોગથી ખેડૂતો પરેશાન થઈ ગયા છે. ત્યારે દવાનો છંટકાવ કરી પાકને નુકશાન થતુ બચાવી શકાય છે, તેમ કૃષિ નિષ્ણાંત દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતુ. ધ્રાંગધ્રા પંથક પીયત વિસ્તાર છે. બોર અને નર્મદા કેનાલની સુવિધા હોવાથી ચોમાસામાં 25,000 હેકટરમાં કપાસનુ વાવેતર કરેલુ છે.

ખેડૂતોને મોંઢામા આવેલો કોળીયો ઝુટવાઈ જવાની ભીતિ
આ અંગે ખેડૂત ડાયાભાઈ દલવાડીએ જણાવ્યું કે, કપાસના પાકનુ વાવેતર કરી સારી કમાણી કરવાની ખેડૂતોને આશા હતી. પણ પાક ઉપર આવી ગયા છે. ત્યારે થોડા દિવસથી ગુલાબી ઈયળ અને ચુસીયાનો રોગનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતો પરેશાન થઈ ગયા છે. ખેડૂતોને મોંઢામા આવેલો કોળીયો ઝુટવાઈ જવાની ભીતિ સતાવી રહી છે.

ચોમાસામાં વરસાદ બાદ રોગના નુકસાનથી ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ
ચોમાસામાં વરસાદ બાદ રોગના નુકસાનથી ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ જેવા હાલ થયા છે. ત્યારે આ અંગે કૃષિ નિષ્ણાત ભાઈલાલભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, કપાસમાં ગુલાબી ઈયળ, ચુસીયા રોગને લઈને નુકસાન થાય છે. આથી પાકમાં માઈકોઝેમ પાવડર અને પ્રોફેનોફોસના દવાનો છંટકાવ કરી નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે. અને જો જરૂર જણાય તો કૃષિ નિષ્ણાંતને રૂબરૂ મળી તેમની મુલાકાત લેવડાવી સલાહ લેવી જોઈએ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...