માંગ વધી:2021ના સપ્ટેમ્બર કરતાં આ વર્ષે તૈયાર હીરાના એક્સપોર્ટમાં 21.99%નો વધારો

સુરત2 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
પ્રતિકાત્મક તસવીર - Divya Bhaskar
પ્રતિકાત્મક તસવીર
  • ગત વર્ષના 14 હજાર કરોડ સામે આ વર્ષે 17 હજાર કરોડ એક્સપોર્ટ

વર્ષ 2021ના સપ્ટેમ્બર મહિનાની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં તૈયાર હીરાના (કટ એન્ડ પોલિશ્ડ હીરા) એક્સપોર્ટમાં 21.99 ટકાનો વધારો થયો છે. વર્ષ 2021ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 14 હજાર કરોડ જ્યારે વર્ષ 2022માં 17 હજાર કરોડના તૈયાર હીરાનું એક્સપોર્ટ થયું હતું. તૈયાર હીરા, લેબગ્રોન તૈયાર હીરા, જ્વેલરી, ડાયમંડ સ્ટડેડ જ્વેલરી સહિતની વસ્તુઓ ગત વર્ષની સરખામણીમાં એક્સપોર્ટમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 4350 કરોડના જ્યારે વર્ષ 2022માં 7407 કરોડના કટ એન્ડ પોલિશ્ડ હીરાનું એક્સપોર્ટ થયું હતું.

વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર મહિનાની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં કુલ ગોલ્ડ જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં 24.88 ટકાનો વધારો થયો હતો. વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 31181 કરોડના જ્યારે વર્ષ 2022માં 38939 કરોડની કુલ ગોલ્ડ જ્વેલરીનું એક્સોપર્ટ થયું હતું.

વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર મહિનાની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં તમામ પ્રકારની સ્ડેડ જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં 23.43 ટકાનો વધારો થયો હતો. વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં એક્સોપર્ટમાં 4.71 ટકાનો વધારો થયો છે. જેમાં ગત સપ્ટેમ્બરમાં 91495ના કટ એન્ડ પોલિશ્ડ હીરાનું એક્સપોર્ટ થયું હતું. જ્યારે વર્ષ 2022 દરમિયાન 95805 કરોડનું એક્સોપર્ટ થયું હતું.

લેબગ્રોનના એક્સપોર્ટમાં 70.26%નો ઉછાળો
નેચરલ હીરાના એક્સપોર્ટમાં તો વધારો છે જ સાથે લેબગ્રોન હીરાના એક્સપોર્ટમાં પણ સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં લેબગ્રોન કટ એન્ડ પોલિશ્ડ હીરાના એક્સપોર્ટમાં 70.26 ટકાનો વધારો થયો છે. વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર મહિનાની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં પ્લેઈ ગોલ્ડ જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં 26.92 ટકાનો વધારો થયો હતો. વર્ષ 2021માં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 12917 કરોડ જ્યારે વર્ષ 2022માં 16395 કરોડ રૂપિયાની પ્લેઈ ગોલ્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ થઈ હતી.

પ્લેટીનમ જ્વેલરીમાં 52.46 ટકાનો વધારો
2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બરમાં 18264 કરોડની જ્યારે 2022માં 22544 કરોડની સ્ટેડ ગોલ્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ થઈ હતી. 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં 2022માં સિલ્વર જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં 42.68 ટકાનો વધારો થયો છે. જેમાં 9626 કરોડની જ્યારે વર્ષ 2022માં 13735 કરોડનું એક્સપોર્ટ થયું હતું. વર્ષ 2021ના એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બરની સરખામણીમાં 2022માં પ્લેટીનમ જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં 52.46 ટકા થયું છે. જે 100 કરોડની સામે 153 કરોડનું થયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...