મતદારયાદી સુધારણા:જિલ્લામાં આજે સવારે 10.00થી સાંજે 5.00 સુધી મતદારયાદી સુધારણા ઝુંબેશ

બારડોલીએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા ‘મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ-2021’ જાહે૨ ક૨વામાં આવ્યો છે. જે મુજબ જે નાગરિક તા.01/01/2022 ની લાયકાતની તારીખના રોજ 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉમર પૂર્ણ કરતા હોય તેવા નાગરિકો તા.01/11/2021(સોમવાર)થી તા.30/11/2021(મંગળવા૨) સુધી મતદારયાદીમાં નામ નોંધણી કરાવવા, નામ રદ કરવા, નામની સામે વાંધો લેવા, નામ કે અન્ય વિગતો સુધારવા માટે સંબંધિત નિયત નમુનાના ફોર્મ ભરી જરૂરી આધાર પુરાવાઓ સાથે તેમના રહેઠાણ વિસ્તારના મતદાર નોંધણી અધિકારી, મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારી અથવા બુથ લેવલ ઓફિસરોને હકક દાવાઓ રજૂ કરી શકશે. ઓનલાઈન અરજીઓ www.voterportal.eci.gov.in અથવા www.nvsp.in અથવા Voter Helpline મોબાઈલ એપ મારફત પણ કરી શકાશે. વિશેષ જાણકારી માટે હેલ્પલાઈન નં. 1950 ૫૨ સંપર્ક કરવો.

જિલ્લામાં ખાસ ઝુંબેશરૂપે તા.14/11/2021(રવિવાર)ના રોજ સવારે 10.00 કલાકથી સાંજે 5.00 કલાક દરમિયાન બુથ ઓફિસર (BLO) તમામ મતદાન મથકો ઉપર હાજર રહી હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓ સ્વીકારશે. આથી જે નાગરિકો તા.01/01/2022 ના રોજ કે તે પહેલા 18 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરતા હોય અને મતદા૨યાદીમાં નામ દાખલ કરવાના બાકી હોય તો મતદારયાદીમાં દાખલ કરાવવા ફોર્મ નં. 6, મૃત્યુ સ્થળાંતરના કિસ્સામાં નામ કમી કરવા ફોર્મ નં. 7, સુધારા માટે ફોર્મ નં. 8 તથા એક જ વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં સ્થળાંતર માટે ફોર્મ નં. 8(ક) જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે તા.14/11/2021 ને રવિવારે સબંધિત મતદાન મથકે રજૂ કરવા.

અન્ય સમાચારો પણ છે...