ભાસ્કર વિશેષ:તડતડિયાના ઉપદ્રવથી ડાંગરને બચાવવા આટલું કરો

બારડોલીએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • ઓલપાડના બરબોધનમાં નવસારી કૃષિ યુનિ.ના વૈજ્ઞાનિકોએ મુલાકાત લીધી

ઓલપાડ તાલુકાના બરબોધન ગામના ખેડૂતો દ્વારા ડાંગરનો પાક લેવામાં આવ્યો હતો. ડાંગર પાકના ઘણા ખેતરોમાં ડાંગરના ભૂખરા તથા લીલા તડતડિયાનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપદ્રવ જોવા મળ્યો છે. જે અંગે મંગળવારના રોજ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સંચાલિત સુરત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ દ્વારા અસરગ્રસ્ત ખેતરોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. આખા ખેતરોમાં આ જીવાતના ઉપદ્રવથી પાકનું નુકસાન થયું છે. આ તડતડિયા ખુબ નુકસાન કરતી જીવાત છે, જે પાકના થડ પર રહીને રસ ચૂસે છે અને ચારથી પાંચ દિવસમાં આખા ખેતરના પાકનો નાશ કરી દે છે. જેથી આ જીવાતને કાબૂમાં લેવા ખેડૂતોએ ખુબ સજાગ થવાની જરૂર છે. જો તુરંત દવાનો છટકાવ કરવામાં ન આવે તો ખેડૂતોને ડાંગરનું પરાળ પણ ઉપયોગમાં આવતું નથી. આથી ડાંગરના પાકને બચાવવા માટે નીચે મુજબના ઉપાયો તાત્કાલિક કરવા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે.

આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ખેતરના મધ્ય ભાગમાંથી શરૂ થતો જોવા મળે છે, જેથી ખેડૂતે ડાંગરની ક્યારીમાં અંદર જઈને તપાસ કરતા રહેવું. નાઇટ્રોજનયુક્ત ખાતરનો ઉપયોગ ભલામાણ મુજબ કરવો. જેવો આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જણાય એટલે આ જંતુનાશક દવાઓ પૈકી કોઈપણ એક દવાનો છંટકાવ દવા થુમડા પર પડે તે રીતે કરવો. 1) એમિડાકલોપ્રિડ 17.8 એસ.એલ 10 લિટર પાણીમાં 3 મિલી, 2) એસિટામેપ્રિડ 20% એસ.પી. 10 લિટર પાણીમાં 2 ગ્રામ, 3) ફીપ્રોનિલ 5% એસ.સી. 10 લિટર પાણીમાં 20 મિલી, 4) થાયોમિથોક્સામ 25% ડબલ્યુ. જી. 10 લિટર પાણીમાં બે ગ્રામ ઉમેરી ઉપરોક્ત આપેલ સૂચના અનુસાર ઉપોયગ કરવા જણાવાયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...