પાંચ પાણ પૈકીનું પ્રથમ પાણ શરૂ:સાબરકાંઠામાં રવિ સીઝનમાં સિંચાઈ માટે હાથમતી જળાશયમાંથી પાણી છોડાયું; 3 તાલુકાના 49 ગામના ખેડૂતોને લાભ

સાબરકાંઠા (હિંમતનગર)20 દિવસ પહેલા

સાબરકાંઠા જીલ્લામાં આ વર્ષે ચોમાસામાં સારા વરસાદને લઈને જળાશયોમાં પાણીની આવક થઇ હતી. જેથી આ વખત રવિ સીઝનમાં સિંચાઈ માટે હાથમતી જળાશયમાંથી 'અ' ઝોન બાદ હવે 'બ' અને 'ક' ઝોનના ત્રણ તાલુકાના 49 ગામોના ખેડૂતો માટે કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. પાંચ પાણ પૈકીનું પ્રથમ પાણ આજે રવિવારથી શરુ કરાયું છે. મુખ્ય, માયનોર, સબ માયનોર કેનાલ થકી ખેડૂતોને પાણી મળશે.

ત્રણ તાલુકામાં ખેડૂતોને સિંચાઈના પાણીનો લાભ
સાબરકાંઠા જીલ્લામાં આ વર્ષે ચોમાસામાં સારા વરસાદને લઈને જળાશયોમાં પાણીની આવક થઇ હતી અને ત્રણ જળાશયો 100 ટકા ભરાયા છે તો હાથમતી જળાશય સતત બીજા વર્ષે 100 ટકા ભરાયો છે. રવિ સીઝનમાં સિંચાઈ માટે પાંચ પાણ આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેને લઈને હાથમતી જળાશયમાંથી 'અ' બાદ હવે 'બ' અને 'ક' ઝોનના ત્રણ તાલુકાના 49 ગામોના ખેડૂતો માટે કેનાલમાં 200 કયુસેક પાણી આજથી છોડવામાં આવ્યું છે. તો જેને લઈને ત્રણ તાલુકામાં ખેડૂતોને સિંચાઈના પાણીનો લાભ મળશે.

ખેડૂતોને પ્રથમ પાણ આપવાનો પ્રારંભ કર્યો
આ અંગે હિમતનગર સિંચાઈ વિભાગના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર ડી.કે.પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રવિ સીઝનમાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે કેનાલ દ્વારા પાણી આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યા બાદ ખેડૂતોને પ્રથમ પાણ આપવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. આજે રવિવારથી હાથમતી જળાશયમાંથી હિમતનગરના હાથમતી વિયર થઈને હાથમતી કેનાલમાં થઈને 'બ' અને 'ક' ઝોનની મુખ્ય, માયનોર, સબ માયનોર કેનાલમાં 200 કયુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. જેને લઈને પ્રાંતિજના તાલુકાના 30, દહેગામના 10 અને ગાંધીનગરના 9 જેટલા ગામોના ખેડૂતોને લાભ મળશે અને 300 કિ.મી. કેનાલના 8 હજાર હેક્ટર કમાન્ડ વિસ્તારના 2500 હેક્ટરમાં સિંચાઈનો લાભ મળશે જેથી પ્રાંતિજ, ગાંધીનગર, દહેગામના ખેડૂતોને સિંચાઈનો લાભ મળશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...