સાબરકાંઠામાં વરસાદે માઝા મૂકી:ગુહાઈ જળાશય 83.55% અને ખેડવા જળાશય 69.56% ભરાયો; ઇડર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મામાં એક ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો

સાબરકાંઠા (હિંમતનગર)24 દિવસ પહેલા

સાબરકાંઠા જીલ્લામાં 24 કલાકમાં આઠ માંથી છ તાલુકામાં વરસાદ નોધાયો હતો. ત્રણ તાલુકામાં એક ઇંચથી વધુ, બે તાલુકામાં અડધો ઇંચ અને એક તાલુકામાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા. તો જળાશયોમાં પાણી આવક સતત ચાલી રહી છે. જેને લઈને વરસાદ પડતા ગુહાઈમાં પણ 600 ક્યુસેક પાણીની આવક ચાલી રહી છે.

સાબરકાંઠા જીલ્લામાં 24 કલાક દરમિયાન ઇડર, ખેડબ્રહ્મા અને વડાલીમાં એક ઇંચથી વધુ અને પોશીના, હિંમતનગરમાં અડધો-અડધો ઇંચ વરસાદ નોધાયો હતો. તો બુધવારે સવારે ગરમીનું પ્રમાણ હતું. ઇડર 29 મિમી, ખેડબ્રહ્મા 29 મિમી, તલોદ 07 મિમી, પ્રાંતિજ 00 મિમી, પોશીના 15 મિમી, વડાલી 33 મિમી, વિજયનગર 00 મિમી, હિંમતનગર 11 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો.

20 દિવસ પહેલા 81 ટકા ભરાયો હતો અને બે દિવસ વરસાદ પડવાને લઈને બે ટકાથી વધુ પાણી ભરાયું છે. હાલમાં ગુહાઈ જળાશયમાં પાણી આવક 600 ક્યુસેક ચાલી રહી છે. જેને લઈને ગુહાઈ જળાશય 83.53 ટકા ભરાયો છે. 100 ટકા ભરાયેલ હાથમતી 619 ક્યુસેક પાણીની આવક અને 619 ક્યુસેક પાણીની જાવક નોંધાઈ હતી. 100 ટકા ભરાયેલ હરણાવમાં આવક બંધ, 69.56ટકા ભરાયેલ ખેડવામાં 110 ક્યુસેક પાણીની આવક અને 110 ક્યુસેક પાણીની જાવક નોંધાઈ હતી. 96.99 ટકા ભરાયેલ જવાનપુરા બેરેજમાં 366 ક્યુસેક પાણીની આવક અને 366 ક્યુસેક પાણીની જાવક નોંધાઇ છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...