આ જાણવું જરૂરી:સરળ ભાષામાં સમજો ધો.10ની માર્ક્સશીટ, ધો.9-10માંથી 80 માર્ક્સ અને સ્કૂલ મૂલ્યાંકનના 20 માર્ક્સમાંથી પરિણામ અપાશે

રાજકોટએક વર્ષ પહેલા
 • કૉપી લિંક
 • સંભવિત 25મી જૂનના રોજ ધોરણ-10નું પરિણામ બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org પર જોઈ શકાશે

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધો.10ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન આપ્યા બાદ પરિણામ અંગે 12 સભ્યની કમિટી બનાવવામાં આવી છે. આ કમિટીમાં ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના ઉપ-પ્રમુખ જતીન ભરાડનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. જતીન ભરાડે ધો.10નું પરિણામ કંઈ રીતે બનશે એની વિગતવાર અને ઉદાહરણ આપી Divya Bhaskar સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ધો.9ની પ્રથમ-દ્વિતીય અને ધો.10ની પ્રથમ કસોટીમાંથી 80 માર્ક્સ અને સ્કૂલના 20 માર્ક્સના મૂલ્યાંકનમાંથી પરિણામ બનશે. ધો. 9ની બે અને ધો.10ની એકમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ હશે તો રિઝલ્ટ પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ આવશે. દરેક વિષયવાઇઝ પરિણામ તૈયાર કરવામાં આવશે.

ધો.9ની બે અને ધો.10ની એક પરીક્ષાના આધારે માર્ક્સશીટ તૈયાર થશે
જતીન ભરાડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આમાં કોઇ એક પરીક્ષા પર નહીં, પરંતુ ત્રણ પરીક્ષાનાં પરિણામ પરથી પરિણામ તૈયાર થશે. દા.ત. ત્રણ પરીક્ષામાં 50 ટકા પરિણામ આવ્યું હોય તો પરિણામ 50 ટકા જ આવશે. જો ત્રણેય પરીક્ષામાં અલગ અલગ માર્ક્સ આવ્યા, જેમ કે એકમાં 40, બીજીમાં 30 અને ત્રીજીમાં 70 માર્ક્સ આવ્યા હોય તો એની એવરેજ કાઢીને પરિણામમાં માર્ક્સ આપવામાં આવશે. ધો.9માં જેને ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો હોય તેને આમાં ફર્સ્ટ કલાસ આવી શકે.

સરળ ભાષામાં દા.ત. જોઇએ તો...

 1. ધો.9ની પ્રથમ સામાયિક કસોટીમાં ગણિત વિષયમાં કુલ ગુણ 50માંથી 40 ગુણ મળ્યા હોય તો તેને 40 ટકામાં રૂપાંતરિત કરીએ તો 16 ગુણ થાય
 2. ધો.9ની દ્વિતીય સામાયિક કસોટીમાં ગણિત વિષયમાં કુલ ગુણ 50માંથી 40 ગુણ મળે તો તેને 40 ટકામાં રૂપાંતરિત કરીએ તો 16 ગુણ થાય
 3. ધો.10ની પ્રથમ સામયિક કસોટીમાં ગણિત વિષયમાં કુલ ગુણ 80માંથી 60 ગુણ મળે તો તેને 37.5 ટકામાં રૂપાંતરિત કરીએ તો 22.5 ગુણ થાય
 4. ધો.10ની એકમ કસોટીમાં ગણિત વિષયમાં કુલ ગુણ 25માંથી 20 ગુણ મળે તો તેને 40 ટકામાં રૂપાંતરિત કરીએ તો 8 ગુણ થાય
 5. રિઝલ્ટ= 80માંથી 62.5 ગુણ
બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org પરિણામ જોઇ શકાશે.
બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org પરિણામ જોઇ શકાશે.

માર્ક્સશીટમાં ક્વોલિફાઈડ ફોર સેકન્ડરી સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ લખવામાં આવશે
ધોરણ-10માં માસ પ્રમોશન આપ્યા બાદ હવે વિદ્યાર્થી અને વાલીઓ પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવામાં આગામી 25મી જૂનના રોજ ધોરણ-10નું પરિણામ જાહેર થવાની શક્યતાઓ છે. આ પરિણામ ધોરણ-9ની સામાયિક કસોટી અને ધોરણ-10ની એકમ કસોટીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે. જેમાં 80 માર્કનું મૂલ્યાંકન ધો.9 અને 10માંથી તથા શાળાના મૂલ્યાંકનના 20 માર્કમાંથી પરિણામ અપાશે. પ્રથમ અને બીજી કસોટીના 40 ટકા ગુણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. જે વિદ્યાર્થીને 80માંથી 26 કે સ્કૂલના 20 માર્ક્સમાંથી 7 માર્ક પણ ના મળે તો પણ તેને પાસ કરી. તેની માર્ક્સશીટમાં ક્વોલિફાઈડ ફોર સેકન્ડરી સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ લખવામાં આવશે.

ધો.10ના વિદ્યાર્થીઓનું 2 ભાગમાં મૂલ્યાંકન થશે​​​​​

 • ધો.9ના સામાયિક કસોટીમાંથી માર્ક્સ અપાશે
 • ધો.10ની ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન પરીક્ષાના 30 ગુણ
 • ધો.9ની સામાયિક કસોટીમાંથી મહત્તમ 20 માર્ક્સ અપાશે
 • ધો.10ની એકમ કસોટીમાંથી મહત્તમ 10 માર્ક્સ મળશે
 • શાળાના આંતરિક મૂલ્યાંકનના 20 માર્ક્સ રહેશે
25 જૂને પરિણામ વેબસાઇટ પર મુકાવાની શક્યતા.
25 જૂને પરિણામ વેબસાઇટ પર મુકાવાની શક્યતા.

સંભવિત 25મી જૂને બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org પરિણામ જોઇ શકાશે

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીને માર્ક્સ આપવાની પદ્ધતિ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, જેના આધારે વિદ્યાર્થીઓને પાસ કરવામાં આવશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ક્સ અપલોડ કરવાની અંતિમ તારીખ 17 જૂન અપાઈ છે. પરીક્ષા સચિવે જણાવ્યું હતું કે ધોરણ 10ના પરીક્ષાર્થીઓના આંતરિક મૂલ્યાંકન માર્ક્સ, માધ્યમિક કક્ષાના માળખા મુજબના માર્ક્સ તેમજ શાળા કક્ષા વિષયના માર્ક્સ બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org અને sscmarks.gseb.org પરથી ઓનલાઇન 8 જૂન 2021ના રોજ સવારે 11 વાગ્યાથી 17 જૂન સાંજે 5 કલાક સુધીમાં ભરવાના રહેશે. પરીક્ષાર્થીઓના ગુણ પરીક્ષાર્થીઓનાં નામ અને એપ્લિકેશન નંબરના આધારે ભરવાના રહેશે. ઓનલાઇન માર્ક્સ માટે સ્કૂલના ઇન્ડેક્સ નંબર અને નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરી લોગ-ઇન કરી શકાશે.

આ રીતે ધો.10ના પરિણામની ફોર્મ્યુલા છે

ક્રમવિગતમહત્તમ ગુણ
Aવિદ્યાર્થીના ધોરણ-9ની પ્રથમ સામયિક કસોટી (કુલ ગુણ 50)માંથી મેળવેલા ગુણને 40 ટકામાં રૂપાંતરિત કરેલા ગુણ20
Bવિદ્યાર્થીના ધોરણ-9ની દ્વિતીય સામયિક કસોટી (કુલ ગુણ 50)માંથી મેળવેલા ગુણને 40 ટકામાં રૂપાંતરિત કરેલા ગુણ20
Cવિદ્યાર્થીના ધોરણ-10ની તા.19/03/2021થી તા.27/03/2021 દરમિયાન ઓનાલાઈન/ઓફલાઈન માધ્યમથી યોજાયેલા પ્રથમ સામાયિક કસોટી (કુલ ગુણ 80)માંથી મેળવેલા ગુણને 37.5 ટકામાં રૂપાંતરિત કરેલા ગુણ20
Dવિદ્યાર્થીના ધોરણ-10ની એકમ કસોટી (કુલ ગુણ 25)માંથી મેળવેલા ગુણને 40 ટકામાં રૂપાંતરિત કરેલા ગુણ

20

અન્ય સમાચારો પણ છે...