કામગીરી:રાજકોટમાં બેડી યાર્ડ પાછળ આવેલી આજી નદીમાંથી 10 મહિનામાં વીડ રિમૂવલ મશીન દ્વારા 4700 ટન જળકુંભીનો નિકાલ કરાયો

રાજકોટ19 દિવસ પહેલા
મશીનથી જળકુંભી દૂર કરાઈ.
  • 70 ટકા જેટલી નદીમાંથી જળકુંભી સફળતાપૂર્વક દૂર કરવામાં આવી

રાજકોટ બેડી યાર્ડની પાછળ આવેલી આજી નદીમાં જળકુંભી વનસ્પતિ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ઊગેલ હોવાથી આસપાસના વિસ્તારમાં મચ્છર તેમજ અન્ય જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ ખૂબ જ પ્રમાણમાં રહેતો હતો. લોકોનાં સ્વાસ્થ્યનાં જાહેર હિતને ધ્યાને લેતા આ જળકંભી દૂર કરવા માટે જરૂરી વીડ રિમૂવલ મશીનની ખરીદી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સેન્ટ્રલ વર્કશોપ શાખા દ્વારા 5 વર્ષના કમ્પ્રેહેન્સિવ ઓપરેશન એન્ડ મેઇન્ટેનન્સ સાથે કરવામાં આવી હતી. 1 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં મશીનથી 4700 ટન જળકુંભીનો નદીમાંથી નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.

કિનારા પર ઠાલવેલી જળકુંભીને ડમ્પિંગ સાઈટમાં નિકાલ કરાયો
આ પ્રકારનું મશીન સૌરાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યું છે. આ મશીન દ્વારા જળકુંભી વનસ્પતિ દૂર કરવાની કામગીરી 1 જાન્યુઆરીથી રાજકોટ બેડી યાર્ડની પાછળ આવેલી આજી નદીમાં શરૂ કરવામાં આવી. આ મશીન દ્વારા સૌપ્રથમ જળકુંભી વનસ્પતિને મશીનથી નદીમાંથી ભર્યા બાદ તેને કિનારા પર ઠાલવવામાં આવી છે. કિનારા પર ઠાલવેલી જળકુંભીને લોડર એક્સેવેટરની મદદથી ડમ્પરમાં ભરી નાકરાવાડી ડમ્પિંગ સાઈટ ખાતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.

આજી નદીમાં જળકુંભીથી મચ્છરોનો ત્રાસ વધ્યો હતો.
આજી નદીમાં જળકુંભીથી મચ્છરોનો ત્રાસ વધ્યો હતો.

સંતોષકારક કામગીરી લાગતા મનપાએ બીજુ મશીન પણ ખરીદ્યું
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખરીદાયેલા આ મશીનની સંતોષકારક કામગીરી જણાતા આ પ્રકારનું બીજું મશીન ખરીદવામાં કરવામાં આવ્યું છે. આ બીજુ મશીનની કામગીરી 10 માર્ચના રોજ સૌ પ્રથમ પ્રદ્યુમન પાર્ક બાજુમાં આવેલા લાલપરી તળાવ ખાતેથી જળકુંભી દૂર કરવા માટે મુકવામાં આવ્યું હતું. આ મશીનની મદદથી 25 માર્ચ સુધીમાં લાલપરી તળાવમાં ઊગેલી જળકુંભીને સંપૂર્ણ દૂર કરવામાં આવી હતી. લોકોનાં સ્વાસ્થ્યના જાહેર હિતને ધ્યાને લઇ આ બીજુ મશીન પણ 26 માર્ચથી બેડી યાર્ડની પાછળ આવેલી આજી નદીમાં કામગીરી કરવા માટે ઉતારવામાં આવ્યું હતું.

આજી નદીમાં 70 ટકા કામગીરી પૂર્ણ
ફરી લાલપરી તળાવમાં જળકુંભી ઊગ્યાની રજુઆત કરાતા મનપાએ આ મશીન 22 નવેમ્બરના રોજ ફરીથી લાલપરી તળાવમાં મુકવામાં આવ્યું હતું અને સમગ્ર તળાવની સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં આ 2 મશીનો બેડી યાર્ડ પાછળ આવેલી આજી નદીમાં કાર્યરત છે. જેના દ્વારા 70 ટકા જેટલી નદીની સફાઈ સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવી છે. બાકી રહેલી કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. જે આગામી સમયમાં પૂર્ણ થયે રાજકોટ શહેરમાં અન્ય કોઈ જગ્યા પર જરૂરિયાત મુજબ આ મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.