ટ્રેનો સમય અને રૂટમાં ફેરફાર:જયપુર ડિવિઝનમાં નોન-ઇન્ટરલોકિંગ બ્લોકને કારણે ટ્રેનોને થશે અસર; ભાવનગર ડિવિઝનની કેટલીક ટ્રેનોને થશે અસર

પોરબંદર23 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઉત્તર પશ્ચિમ રેલવે જયપુર ડિવિઝનના ખાતીપુરા સ્ટેશન પર નોન-ઇન્ટરલોકિંગના કામ માટે બ્લોક લેવામાં આવશે. જેના કારણે પશ્ચિમ રેલવેના ભાવનગર ડિવિઝનની કેટલીક ટ્રેનોને અસર થશે. ભાવનગર ડિવિઝનના સીનિયર ડીસીએમના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રભાવિત થનારી ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

સંપૂર્ણપણે રદ કરાયેલી ટ્રેનો

  1. પોરબંદરથી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 20937 પોરબંદર-દિલ્હી સરાય રૌહિલ્લા 07/01/2023, 10/01/2023, 14/01/2023 અને 17/01/2023ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.
  2. દિલ્હી સરાય રૌહિલ્લાથી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 20938 દિલ્હી સરાય રૌહિલ્લા-પોરબંદર 09/01/2023, 12/01/2023, 16/01/2023 અને 19/01/2023ના રોજ સંપૂર્ણપણે રદ રહેશે.

ડાયવર્ટ કરાયેલી ટ્રેનો

  1. 19/01/2023ના રોજ પોરબંદરથી ઉપડનારી ટ્રેન નંબર 19269 પોરબંદર-મુઝફ્ફરપુર મોતિહારી એક્સપ્રેસ તેના હાલના રૂટ ફુલેરા જં.-જયપુર-અલવર- રેવાડી જં.ના બદલે ડાયવર્ટ કરવામાં આવેલા રૂટ ફુલેરા જં.- રીંગસ જં.- રેવાડી જં. થઇને ચાલશે.
  2. 23/01/2023ના રોજ દિલ્હી સરાય રૌહિલ્લાથી ઉપડનારી ટ્રેન નંબર 20938 દિલ્હી સરાય રૌહિલ્લા-પોરબંદર એકસપ્રેસ તેના વર્તમાન રૂટ રેવાડી જંક્શન -અલવર-જયપુર-ફુલેરા જં.ને બદલે રેવાડી જંક્શન-રીંગસ જં.-ફુલેરા જં. થઇને ચાલશે.
અન્ય સમાચારો પણ છે...