ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા નોટિસ જાહેર:પોરબંદર જિલ્લાની બંન્ને વિધાનસભા બેઠકો માટે ઉમેદવારી પત્ર મેળવી શકાશે અને ભરાયેલ ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરી શકાશે

પોરબંદરએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

પોરબંદર વિધાનસભા ચૂંટણી અધિકારી 83-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી પોરબંદર દ્વારા આ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે ચૂંટણીની નોટિસ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે મુજબ ચૂંટણી અધિકારી 83-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી પોરબંદર અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી 83-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને મામલતદાર પોરબંદર(ગ્રામ્ય) જિલ્લા સેવા સદન-1 સમક્ષ તા.14/11/2022 સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સવારના 11થી બપોરના 3 વાગ્યા વચ્ચે કોરા ઉમેદવારી પત્ર મેળવી શકાશે અને ભરાયેલ ઉમેદવારી પત્ર રજુ કરી શકાશે. જે માટે નિયમોનુસાર નોટિસ પ્રસિદ્ઘ કરવામાં આવેલ છે.

ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તા.15/11/2022ના રોજ સવારના 11 વાગ્યાથી ચૂંટણી અધિકારી, 83-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી પોરબંદર ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે. તા.17/11/2022 ના બપોરના 3 કલાક પહેલા ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની નોટિસ ઉપરોકત કોઈપણ અધિકારી સમક્ષા રજુ કરી શકાશે. મતદાન કરવાનું થશે તો તા.01/12/2022 ના રોજ સવારે 8થી સાંજના 5 વાગ્યા વચ્ચે થશે તેવુ ચૂંટણી અધિકારી કે.જે.જાડેજા તરફથી જણાવાયું છે.

84-કુતિયાણા વિધાનસભા માટે
કુતિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી અધિકારી 84-કુતિયાણા વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને નાયબ કલેકટર કુતિયાણા દ્વારા 84-કુતિયાણા વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે ચૂંટણીની નોટિસ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે મુજબ ચૂંટણી અધિકારી 84-કુતિયાણા વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી કુતિયાણાની કચેરી અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી 84-કુતિયાણા વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને મામલતદાર કુતિયાણા સમક્ષ તારીખ 14/11/2022 (સોમવાર) સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સવારના 11થી બપોરના 3 વાગ્યા વચ્ચે કોરા ઉમેદવારીપત્ર મેળવી શકાશે અને ભરાયેલા ઉમેદવારીપત્ર રજુ કરી શકાશે. જે માટે નિયમોનુસાર નોટિસ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તા.15/11/2022 (મંગળવાર) ના રોજ સવારના 11 વાગ્યે ચૂંટણી અધિકારી 84-કુતિયાણા વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી કુતિયાણાની કચેરી ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે. તા.17/11/2022 (ગુરૂવાર)ના બપોરના 3 કલાક પહેલા ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની નોટિસ ઉપરોકત કોઇપણ અધિકારી સમક્ષ રજુ કરી શકાશે. ચૂંટણી લડાશે તો મતદાન તા.01/12/2022 (ગુરૂવાર) ના રોજ સવારના 8થી સાંજના 5 વાગ્યા વચ્ચે થશે. તેમ ચૂંટણી અધિકારી 48-કુતિયાણા વિ.મ.વિ. પી.ડી.વાંદા દ્રારા જણાવાયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...