અરજી:જિલ્લાના ખેડૂતો તા.30 સપ્ટેમ્બર સુધી આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરી શકશે

પોરબંદરએક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

બાગાયત ખાતા દ્વારા વર્ષ 2020 -21 માટે બાગાયતી ખેતીમા પોલી પ્રોપાઇલીન કવર (વેજીટેબલ) ઘટક માટે પોરબંદર જિલ્લાના ખેડૂતો આઇખેડૂત પોર્ટલ (www.ikhedut.gujarat.gov.in) પર તા.30 સપ્ટેમ્બર સુધીમા ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. ઓનલાઇન અરજી કરી પ્રિન્ટ સાથે જરૂરી સાધનિક કાગળો 7-12, 8-અ, આધારકાર્ડ, રેશનકાર્ડ, બેંક પાસબુકની નકલ, શાકભાજી વાવેતરનો તલાટી મંત્રીનો દાખલો સહિત કાગળો સાથે નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન -2 સાંદિપની રોડ ખાતે પહોચતા કરવા. વધુ જાણકારી માટે કચેરીના નં. 0286 - 2222656 પર ફોન કરવા જણાવાયુ છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...