મુખ્યમંત્રીનો અભિગમ:પોરબંદરમાં 25 જાન્યુ.ના રોજ જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાશે; 11 જાન્યુ. સુધી સદન-1 ખાતે પ્રશ્નો મોકલવાનાં રહેશે

પોરબંદરએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

લોકોના પ્રશ્નો અને ફરીયાદોના ત્વરીત નિકાલ માટે મુખ્યમંત્રી દ્વારા દ૨ માસના ચોથા ગુરૂવારે જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. લોકોના પ્રશ્નો વહિવટી તંત્ર દ્વારા ઝડપી નિકાલ થાય તે માટે મુખ્યમંત્રીનો અભિગમ છે. જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ દ૨ માસના ચોથા ગુરૂવારે જિલ્લા કક્ષાએ યોજવામાં આવે છે. પરંતુ તા.26/01/2023 ના રોજ જાહે૨ ૨જા હોય છે. આગામી સ્વાગત કાર્યક્રમ જાન્યુઆરી 2023 માસના ચોથા બુઘવારે તા.25/01/2023ના રોજ 12:00 કલાકે ફરિયાદ નિવા૨ણ સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે.

આથી પો૨બંદ૨ની જનતાને પોતાના ખાતા કે વિભાગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો કે ફરીયાદ જેવી કે, લાંબા સમયથી આખરી નિકાલ આવતો ન હોય તેવા અનિર્ણિત પડતર પ્રશ્નો મોકલવા. અગાઉ સંબંધિત ખાતામાં કરેલી રજુઆતનો આધા૨ ૨જૂ ક૨વો તથા તેમના તરફથી આપવામાં આવેલી જવાબ/પ્રત્યુત૨ની નકલ જોડવી, અગાઉ રજૂ કરેલા પ્રશ્ન બીજી વખત રજૂ કરવામાં આવે તો પ્રશ્ન ક્રમાંક તથા માસનું નામ અવશ્ય લખવું, પ્રશ્ન કે અ૨જીમાં પ્રશ્નકર્તાનું પુરૂ નામ પુરેપુરૂં સરનામું, જો ફોન નંબર હોય તો ફોન નંબર લખવો તથા પ્રશ્ન કે અ૨જીમાં અ૨જદા૨ની સહી ક૨વી. સહી વગરની અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

આ કાર્યક્રમમાં અરજદા૨ પોતાના પ્રશ્નની જાતે આધાર પુરાવા સાથે રજૂઆત કરી શકશે. સ૨કારી કર્મચારીના નોકરીને લગતા પ્રશ્નો અને કોર્ટમાં ચાલતા પ્રશ્નો રજૂ કરી શકશે નહીં. તા.11/01/2023 બુઘવા૨ સુધીમાં કલેક્ટર કચેરી, પોરબંદર ખાતે પ્રશ્નો મોકલવાનાં રહેશે. આ કાર્યક્રમની વધુ વિગત માટે જિલ્લા સેવા સદન-1 પો૨બંદ૨નો સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...