સુચના:જિલ્લામાં 9 સહકારી મંડળીઓ ફડચામાં

પોરબંદર20 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • મંડળીઓની નોંધણી રદ કરવા અંગે નોટિસ : 10 દિવસમાં મંડળીનો ચાર્જ સુપ્રત કરવા સુચના

પોરબંદર જિલ્લામાં આવેલી સહકારી મંડળીઓ ફડચામાં જતાં સહકારી કાયદાની કલમ 20 હેઠળ 9 મંડળીઓની નોંધણી રદ કરવા અંગે નોટિસ આપવામાં આવી છે. નોટીસ પ્રસિદ્ધ થયાના 10 દિવસમાં મંડળીનો ચાર્જ સુપ્રત કરવા સુચના આપવામાં આવી છે.

આ મંડળીઓ ઘણા વર્ષોથી નિયમાનુસાર ઓડિટ કરાવેલ નથી, મંડળીઓએ કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી પત્રકો કચેરીને પૂરા પાડવામાં આવ્યા નથી, મંડળીઓના નોંધણી બાદ હાલના વહીવટકર્તા કે સભાસદોની કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી કચેરીમાં આપવામાં આવી નથી તેમજ જિલ્લાની ઘણી મંડળીઓને અગાઉ ફડચામાં લઈ જવામાં આવેલ છે છતાં પણ મંડળીઓએ હુકમથી નિયુક્ત કરેલા ફડચા અધિકારીને ચાર્જ સુપ્રત કરેલ નથી તથા ફડચા મંડળીનો ચાર્જ લેવા રૂબરૂ સંપર્ક કરવા છતાં ચાર્જ સુપ્રત કરવા હોદેદારો કે સભ્યોએ દરકાર લીધેલ નથી.

આ મંડળીઓમાં પોરબંદર જિલ્લાના પોરબંદર તાલુકાની શ્રી શ્રમજીવી મજૂર સ.મ.લી મુ.ખાપટ, શ્રી શિવમ ફળ અને શાકભાજી ઉત્પા. સ.મ.લી. મુ.માધવપુર, શ્રી મારુતિ ફળ અને શાકભાજી ઉત્પા. સ.મ.લી. મુ. ટુકડા(મી), શ્રી શ્રધ્ધા મહિલા શ્રમયોગી મજુર સ.મ.લી. મુ.પોરબંદર, શ્રી ટુકડા(ગોસા) મજુર સ.મ.લી. મુ. ગોસા, શ્રી શિલ્પા ફિશરીઝ અને કન્ઝયુમર્સ કો. ઓપ.સો.લી. મુ.પોરબંદર, જ્યારે રાણાવાવ તાલુકાની શ્રી ગોપાલ મજુર સ.મ.લી.મુ.રાણાવાવ, શ્રી કિરણ ફળ અને શાકભાજી ઉત્પા. સ.મ.લી. મુ.રાણાવાવ તેમજ કુતિયાણા તાલુકાની શ્રી ઉમિયા ફળ અને શાકભાજી ઉત્પા. સ.મ.લી. મુ. દેવડા સહકારી મંડળીઓને નોંધણી રદ કરવામાં અંગે નોટિસ આપવામા આવી છે.

આવી મંડળીઓએ ઈરાદાપૂર્વક ફડચાનો ચાર્જ, રેકર્ડ,સાહિત્યને ઈરાદાપૂર્વક ફડચા અધિકારીશ્રીને સુપ્રત કરવા માંગતા ન હોવાથી સહકારી કાયદાની કલમ 107 ભંગ બદલ આવી મંડળીઓને સહકારી કાયદાની કલમ 20 હેઠળ નોંધણી કાયમ માટે રદ કરવાની તેમજ કોઈ સરકારી કચેરી અથવા સહકારી સંસ્થાઓનું લેણું બાકી હોય તો નોટિસ પ્રસિદ્ધ થયાનાં 10 દિવસમાં આધાર પુરાવા જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં રજુ કરવા જણાવાયું છે. તેમજ નોટિસ પ્રસિદ્ધ થયાનાં 10 દિવસમાં તેમના હસ્તક મંડળીનો ચાર્જ સુપ્રત કરવા સૂચના આપવામાં આવે છે .

આમ છતાં જો મુદતમાં આ કાર્યવાહી મંડળીના હોદેદારો કે સભાસદો દ્વારા પૂરી કરવામાં નહિ આવે તો તેવી મંડળીઓની કાયમી નોંધણી રદ કરવામાં આવશે તેમ જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની કચેરી દ્વારા જણાવાયું છે. તેમજ મંડળીના ફડચાનો ચાર્જ સુપ્રત કરવા માટે જરૂર જણાય સહકારી મંડળીઓની કચેરી,જૂની કલેકટર કચેરી, પ્રથમ માળ , રાણીબાગ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર કચેરી પોરબંદરનો સંપર્ક કરી શકાશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...