બે સહકારી મંડળીઓ ફડચામાં:પાટણની જાદવપુરા અને લોધી દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ ફડચામાં, લ્હેણું રજૂ કરવા બે માસનો સમય અપાયો

પાટણએક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • 07 જૂન 2022થી બે માસની અંદર લ્હેણું રજૂ કરવા જણાવાયું

પાટણ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓના હુકમથી જાદવપુરા (મહિલા) દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીને ગત તા.31 માર્ચ,2021ના રોજ ફડચામાં લઈ જવામાં આવી છે. આ મંડળીનો ફડચા અધિકારી દ્વારા તા.20 મે, 2022થી ચાર્જ સંભાળવામાં આવ્યો છે.

આ સાથે જ ધી લોધી દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લીમીટેડ, મુ. લોધી, તા. સરસ્વતી, પાટણને ગત તા.23 માર્ચ,2020ના રોજ ફડચામાં લઈ જવામાં આવી છે. આ મંડળીનો ફડચા અધિકારી દ્વારા તા.21 મે,2022થી ચાર્જ સંભાળવામાં આવ્યો છે.

જે વ્યક્તિઓનું આ સંસ્થા પાસે જે કંઈ લ્હેણું કે માંગણું હોય તેમણે તા.07 જૂન,2022થી બે માસની અંદર જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ, બ્લોક- 02, ભોંયતળીયે, જિલ્લા સેવા સદન, પાટણ ખાતે ફડચા અધિકારી અને સહકારી અધિકારી ફડચા, પાટણની રૂબરૂ તે અંગેના પુરાવાઓ સહિત નોંધાવવાનું રહેશે. જો તેમ કરવામાં કોઈ ચૂકશે તો પાછળથી તેમનું લ્હેણું કે માંગણું નોંધવામાં આવશે નહીં અને મંડળીના રેકર્ડ પ્રમાણે મંડળીને આટોપી લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...