માર્ગદર્શન:પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતોને બિયારણની ખરીદી લાયસન્સ ધરાવતી સંસ્થાઓ પાસેથી કરવા ખેતી નિયામકે અનુરોધ કર્યો

પાટણ25 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • બિયારણ, જંતુનાશક દવાઓ તથા રાસાયણિક ખાતરની ખરીદી અંગે જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા માર્ગદર્શન

ખેડૂતોની આવકમાં વૃદ્ધિ થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે ત્યારે યોગ્ય બિયારણ, જંતુનાશક દવાઓ તથા રાસાયણિક ખાતરની ખરીદી કરતી વખતે ખેડુતોને રાખવાની કાળજી બાબતે જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે.

જંતુનાશક દવા, બિયારણ તથા રાસાયણિક ખાતરની ખરીદી હંમેશા તેના વેચાણનું અધિકૃત લાયસન્સ ધરાવતી સહકારી મંડળીઓ અથવા તો પ્રતિષ્ઠિત વિક્રેતાઓ પાસેથી જ કરવાનો આગ્રહ રાખવો.તેમજ રાસાયણિક ખાતરની થેલી, જંતુનાશક દવાની બોટલ કે ટીન તથા બિયારણની થેલી સીલબંધ છે કે કેમ? તેની ખાતરી કરવી તથા કોઇપણ સંજોગોમાં મુદત પુરી થયેલ જંતુનાશક દવા અથવા તો બિયારણની ખરીદી કરવી નહીં.

ત્રણેય ઇનપુટ વેપારી પાસેથી તેના લાયસન્સ નંબર અને પુરેપુરા નામ, સરનામા તથા તેની સહી વાળા બીલમાં ઉત્પાદકનું નામ, લોટ નંબર, બેચ નંબર તથા જંતુનાશક દવા અને બિયારણના કિસ્સામાં તેની ઉત્પાદન અને મુદત પુરી થયા તારીખ વગેરે તમામ વિગતો દર્શાવતું પાકું બીલ મેળવી લેવું અને બીલમાં દર્શાવેલ વિગતોની ખરાઇ થેલી, ટીન કે લેબલ સાથે અવશ્ય કરી લેવી.

ખાતરની થેલી કે બારદાન ઉપર યથાપ્રસંગ ફર્ટીલાઇઝર, બાયોફર્ટીલાઇઝર, ઓર્ગનીક ફર્ટીલાઇઝર અથવા નોન-એડીબલ ડી-ઓઇલ્ડ કેક ફર્ટીલાઇઝર એવો શબ્દ લખેલ ન હોય તો તેવી થેલીમાં ભરેલ પદાર્થ ખરેખર ખાતરને બદલે કોઇ ભળતો પદાર્થ હોઇ શકે અને આવા પદાર્થોની ખાતર તરીકે ખરીદી ન કરવી.

વૃદ્ધિ કારકો(ગ્રોથ હોરમોન) સહિત જંતુનાશક દવાના લેબલ ઉપર સેન્ટ્રલ ઇન્સેક્ટીસાઇડ બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ તેનો સી.આઇ.બી રજીસ્ટ્રેશન નંબર તથા ઉત્પાદન લાયસન્સ નંબર લખેલ ન હોય તેમજ તેના લેબલ ઉપર 450 ના ખુણે હીરાના આકારમાં મુકેલ ચોરસમાં બે ત્રિકોણ પૈકી નીચેના ત્રિકોણમાં ચળકતો લાલ, પીળો, વાદળી કે લીલો રંગ જ્યારે ઉપરના ત્રિકોણમાં તેના ઝેરીપણા અંગેની નિશાની,ચેતવણી લખેલ ના હોય તે વૃધ્ધિ કારકો કે જંતુનાશક દવાની બોટલ, પાઉચ, પેકેટ કે થેલીમાં રહેલ વૃધ્ધિકારકો કે જંતુનાશક દવાની ગુણવત્તાની કોઇ ખાતરી ન હોવાથી આવા વૃધ્ધિકારકો કે જંતુનાશકોની ખરીદી કોઈ પણ સંજોગોમાં ન કરવી.

આ ઉપરાંત ખાતર, બિયારણ અને જંતુનાશક દવાની ગુણવતા અંગે કોઇ શંકા કે સંશય હોય તો નાયબ ખેતી નિયામક(વિસ્તરણ), પાટણ તથા સબંધિત તાલુકાના ખેતીવાડી અધિકારી, વિસ્તરણ અધિકારી કે ગ્રામ સેવકનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...